Publicēts: 2020-10-29 16:15:07 CET
Grindeks
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma projekts 

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma projekts 

1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Izslēgt akciju sabiedrības „GRINDEKS” uzrādītāja akcijas no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālā saraksta.

Ņemot vērā, ka balsojot “par” piedāvāto lēmumu projektu akcionāriem var rasties tiesiskas sekas, t.i., pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, šoreiz dalība akcionāru sapulcē rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, nebūs pieejama.

AS „GRINDEKS” valdes vārdā –


Valdes priekšsēdētājs J.Hmeļņickis

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „GRINDEKS” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

www.grindeks.lv