Avaldatud: 2017-06-08 13:30:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

UPP & CO KAUNO 53 OÜ allutatud võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq Balti mitmepoolses kauplemissüsteemis First North

Tallinn, Eesti, 2017-06-08 13:30 CEST --  

Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 8. juunil 2017. a rahuldada UPP & CO KAUNO 53 OÜ taotluse koos selle juurde kuuluvate dokumentidega ning võtta tema poolt emiteeritud allutatud võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. UPP & CO KAUNO 53 OÜ allutatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on 12. juuni 2017. a.

Täiendav info:

   
Emitendi nimi UPP & CO KAUNO 53 OÜ
Emitendi lühinimi UPP
ISIN kood EE3300111152
Lunastamise kuupäev 17.04.2022
Võlakirja nimiväärtus 1 000 EUR
Kauplemisele võetavate võlakirjade arv 4 700
Emissioonimaht 4 700 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi UPPB080022FA

 

UPP & CO KAUNO 53 OÜ-d nõustas kauplemisele võtmise menetluse ajal Advokaadibüroo TGS Baltic AS.

UPP & CO KAUNO 53 OÜ Ettevõtte Kirjeldus ja võlakirjatingimused on teate manuses.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius..


Annex 1 - Final Terms.pdf
UPP CO Kauno 53 OU Company Description.pdf
Terms and Conditions.pdf