Offentliggjort: 2016-06-27 15:10:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 62, 2016 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2016
Med virkning fra 1. juli 2016 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2016
– 31.
december 2016.

Obligationer uden renteloft, CITA6,
ISIN-koder:
DK0002032549, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016:        0,00%
p.a.
DK0002033356, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016:    -0,02%
p.a.
DK0002036458, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2016:     0,07%
p.a.


Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002033273, udløb
2017, ny rente pr. 1. juli 2016:           0,02% p.a.
DK0002032622, udløb
2018, ny rente pr. 1. juli 2016:           0,00% p.a.
DK0002033430, udløb
2018, ny rente pr. 1. juli 2016:          -0,03% p.a.
DK0002036532, udløb
2019, ny rente pr. 1. juli 2016:           0,07% p.a.


Stående obligation
uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode:
DK0002036375, udløb 2019, ny rente pr. 1.
juli 2016:          0,07% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF,
ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2016:     
0,4115% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA,
ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2016:     
0,4115% p.a.

Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA,
ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2016:     
0,3615% p.a.


Spørgsmål kan rettes til Marianne Wettersteen på telefon 55 47
38 63.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. juli 2016.pdf