Paskelbta: 2014-12-30 08:22:34 CET
Vilkyskiu Pienine
Kita informacija

AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2015 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2015 m. vasario 27 d. - tarpinė konsoliduota 2014 m. 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2015 m. vasario 27 d. – preliminarūs neaudituoti 2014 m. veiklos rezultatai;
2015 m. balandžio 3 d. - audituoti 2014 m. veiklos rezultatai;
2015 m. gegužės 29 d. – tarpinė konsoliduota 2015 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2015 m. rugpjūčio 28 d. – tarpinė konsoliduota 2015 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2015 m. lapkričio 27 d. – tarpinė konsoliduota 2015 m. 9 mėnesių finansinė atskaitomybė.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 102