Publicēts: 2021-06-30 16:29:49 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

AS „Rīgas kuģu būvētava” nerevidēts 2020.gada finanšu pārskats

Nerevidētu 2020.gada finanšu pārskatu skatīt pielikumā

Kā jau iepriekš Sabiedrība informēja, nolūkā sniegt ieguldītājiem finanšu informāciju, Sabiedrība publicē nerevidētu 2020.gada finanšu pārskatu.

2020.gadā AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 2 045 070 EUR (salīdzinoši 2019.gadā kopējais neto apgrozījums bija 277 376 EUR), savukārt 2020.gadu Sabiedrība beidza ar bruto peļņu 21 827 EUR apmērā (attiecīgi 2019.gadā bija bruto zaudējumi bija 1 647 116 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” norāda, ka tās tīrie zaudējumi pārskata periodā bija 779 575 EUR apmērā.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


rkb 2020 12 menesu parskats lat nerevidets.pdf