English Estonian
Avaldatud: 2024-04-17 13:53:24 CEST
Coop Pank
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused


Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 17. aprillil 2024 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick Hotel Tallinna konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).

Koosolekul oli esindatud 59 725 840 häält, mis moodustas 58,42% Seltsi aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 89 aktsionäri.

Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 59 725 826 häälega, mis moodustas 100% üldkoosolekul esindatud häältest.

  1. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.

Kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta kasumi 39 204 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

  • kanda 1 960 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
  • kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 8,70 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.05.2024. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.05.2024. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 07.05.2024. aastal;
  • kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

Otsus võeti vastu 57 100 361 häälega, mis moodustab 95,60% üldkoosolekul esindatud häältest.

  1. Nimetada Coop Pank AS-i pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollijaks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082). Tagatisvara kontrollija volitused algavad Coop Pank AS-le pandikirjade emiteerimiseks täiendava tegevusloa andmisel ning kestavad kuni 31.12.2027.

Anda juhatusele volitus tagatisvara kontrollijaga lepingu sõlmimiseks.

Otsus võeti vastu 59 634 172 häälega, mis moodustab 99,85% üldkoosolekul esindatud häältest.

  

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel www.cooppank.ee/investorile  

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 187 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee