Paskelbta: 2017-11-13 08:38:09 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. spalio mėnesį

2017 m.spalio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9,95 mln. EUR arba 2% didesni negu 2016 m. spalio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - spalio mėn. buvo 97,0 mln. EUR arba 31% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102