Offentliggjort: 2019-03-25 13:45:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 35, 2019 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2019
Med virkning fra 1. april 2019 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april
2019 – 30.
juni 2019.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2019: 
-0,01 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2019: 
-0,04 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41
99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


EURIBOR3 - Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. april 2019.pdf