English Latvian
Publicēts: 2023-04-24 16:32:58 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju

Biržā Nasdaq Riga 2023. gada 26. aprīlī notiks konkurējošā daudzcenu izsole, kurā tiks izsolīti Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, 2027. gadā dzēšamie vērtspapīri ar fiksētu procentu (kupona) likmi 3,875% Globālās Vidēja Termiņa Vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros, kas tiks apvienoti un veidos vienu sēriju ar līdz šim attiecīgajās dienās emitētajiem vērtspapīriem 955 000 000 EUR apmērā ar fiksētu procentu (kupona) likmi 3,875% un dzēšanu 2027. gadā (turpmāk kopā – Vērtspapīri).

 GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū izsoles raksturlielumi:

ISIN kods XS2549862758
Īsais nosaukums LVGA038727A
Nominālvērtība (t.i. kalkulācijas apjoms) (EUR) 1 000
Dzēšanas datums 25.03.2027
Fiksētā procentu (kupona) likme 3.875%
Fiksētā ienākuma (kupona) izmaksas datumi katra gada 25.martā līdz dzēšanas datumam ieskaitot
Konkurējošās izsoles pieteikumu iesniegšanas datums un laiks 26.04.2023 10:00-12:00
Emisijas datums 03.05.2023
Minimālais pieteikuma apjoms  (un nākamais pieteikuma solis) (EUR) 100 000 (1 000)
Minimālais pārdošanas apjoms (EUR) 100 000
Piedāvātais laidiena apjoms konkurējošajā daudzcenu izsolē (EUR) Nav noteikts

Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, organizētās GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

 

Atruna

Šis dokuments un informācija, kas tajā iekļauta, nav uzskatāma par vērtspapīru pārdošanas piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs  vai kādā citā jurisdikcijā. Latvijas Republika, ko pārstāv Valsts kase (turpmāk - Latvijas Republika), nav veikusi vai neveiks nekādas darbības jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kas ļautu vai ir paredzēts atļaut Vērtspapīru publisko piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šādam nolūkam nepieciešama rīcība. Latvijas Republika nav reģistrējusi Vērtspapīrus un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu to daļu kādā no valstīm vai jurisdikcijām un jo īpaši, ka Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (“Vērtspapīru akts”) vai citā Amerikas Savienoto Valstu štata regulējošā iestādē vai jurisdikcijā un tos nevar  piedāvāt, pārdot vai pārvest Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti “Vērtspapīra aktā” noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgā štata likumiem attiecībā uz vērtspapīriem un var tikt pārdoti tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, paļaujoties uz “Vērtspapīru akta” Noteikumiem S noteiktumiem un jebkurā veidā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un regulējumiem, kas spēkā attiecīgajā valstī un jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti, pārdoti vai pārvesti Vērtspapīri. 

Latvijas Republika piedāvā un pārdod Vērtspapīrus primārajiem dīleriem un citiem Nasdaq Riga biedriem Latvijas Republikā tikai izsoļu vai/un tiešās pārdošanas veidā, un Latvijas Republikas vārdā nepiedāvā tos vai nepārdod jebkurā citā jurisdikcijā.

Šajā dokumentā ietvertā informācija nav uzskatāma par šeit minēto Vērtspapīru vai to piedāvājuma pilnīgu aprakstu. Pilna apraksta iegūšanai  nepieciešams iepazīties ar 2013.gada emisijas prospektu un tā papildinājumus, ko Latvijas Republika sagatavo saskaņā ar GMTN vērtspapīru programmu un saistošajiem Nasdaq Riga noteikumiem un procedūrām, ko attiecina uz Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu.