Offentliggjort: 2015-02-25 15:19:40 CET
PFA Invest
Årsrapport

Årsrapport 2014 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres årsrapporten for 2014 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Udviklingen i 2014 var gunstig for foreningen med forøgelse af formue og flotte afkast i de aktiebaserede og blandede afdelinger. Formuen blev i 2014 øget med over 1,3. mia. kr. til 2,5 mia. kr., svarende til en forøgelse på 116 %. Formueforøgelsen er en kombination af indskud fra investorer samt tocifrede afkast på hovedparten af de aktiebaserede og blandede afdelinger.

I 2015 forventes et beskedent afkast i de obligationsbaserede afdelinger, mens der forventes et positivt resultat i de aktiebaserede afdelinger.

 

Bestyrelsen har besluttet at indstille følgene udbytter for 2014:

 

Afdeling Udbytte kr. pr. andel
Korte Obligationer 1,10
Lange Obligationer 2,30
Danske Aktier 20,70
Globale Aktier 17,40
Kreditobligationer 5,50
Balance B 11,00
Højt Udbytte Aktier 8,10
Balance A 3,70
Europa Value Aktier -

 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 20. april 2015.

 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil årsrapporten være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


PFA Invest_Arsrapport_2014_final.pdf
OMX nr 2 2015 Arsrapport 2014 for PFA Invest.pdf