Avaldatud: 2021-05-27 11:56:15 CEST
Tallinna Vesi
Korporatiivne sündmus

Olulise osaluse muutus

Lähtuvalt väärtpaberituru seaduse §-st 186 teavitab AS Tallinna Vesi börsi olulise osaluse muutusest.

25.05.2021 võõrandati ülevõtmispakkumise käigus kokku 541 917 AS-i Tallinna Vesi A-aktsiat OÜ-le Utilitas, mis moodustas 50% ülevõtmispakkumisega müüdud A-aktsiate mahust ning 2,71% kõikidest AS Tallinna Vesi A-aktsiatest.

Ülevõtmispakkumise tulemusena omab OÜ Utilitas 20,36% AS-i Tallinna Vesi hääleõiguslikest aktsiatest ehk 4 072 352 AS Tallinna Vesi A-aktsiat.

Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee