English Latvian
Publicēts: 2022-05-13 07:30:00 CEST
MADARA Cosmetics
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Iekšējā informācija, 2022-05-13 07:30 CEST --

AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2022.gada 14.jūnijā plkst. 12:00 viesnīcas Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1048, Latvija, konferenču telpās.
 
Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.
 
Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:
 
1.    2021. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
2.    Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
3.    Revidenta ievēlēšana 2022.gada, 2023.gada un 2024.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
 
Balsošana pirms sapulces:
 
Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com vai parakstītu papīra formā uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, ar notariāli apliecinātu parakstu uz balsojuma veidlapas.
 
Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks nodots līdz 2022.gada 13.jūnijam. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.
 
Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
 
Dalība un balsošana sapulcē:
 
Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:
 
1.   Akcionāriem līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst. 17:00 jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com vai izmantojot pasta sūtījumu papīra formā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā.
 
2.   Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.
 
3.   Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2022.gada 14. jūnijam plkst. 10:00.
 
4.   Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai ne vēlāk kā plkst. 11:00 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
 
5.   Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.
 
6.   Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2022.gada 14.jūnijā no plkst. 11:00 līdz plkst. 11:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 
Akcionāri var piedalīties sapulcē (t.sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra notariāla pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com), savukārt likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
 
Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2022.gada 6.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2022.gada 14.jūnijā.
 
Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2022.gada 20.maijam, nosūtot tos pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com.
 
Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2022.gada 31.maija Sabiedrības interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.
 
Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 770 576.
 
Pielikumā:
Pilnvarojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa dalībai AS “MADARA Cosmetics” akcionāru sapulcē.
 
Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.
 
AS “MADARA Cosmetics” valde
 

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.

MADARA Cosmetics dibināta 2006. gadā un kļuvusi par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā un līderi Latvijā. Kompānijas pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kopjošās un dekoratīvās kosmētikas segmentā Latvijā. 2016. un 2017. gadā uzņēmums ierindots Uzņēmumu reputācijas topa Latvijas kompāniju TOP 10. 2017. gada sākumā uzņēmums no SIA kļūst par AS. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas “Nasdaq Baltic” alternatīvā tirgus “First North” sarakstā. Saņēmis apbalvojumu Eiropas “Parauguzņēmums” Eiropas Parlamentā Briselē organizētajā mazo un vidējo uzņēmumu apbalvošanā “SME Star Awards 2018”. Savukārt 2019. gadā saņem  “Nasdaq Baltic Awards 2019” izcilības balvu un ir viens no uzņēmumiem, kas iezvana tirdzniecības sesijas zvanu Nasdaq biržā Ņujorkā. 2020.gadu noslēdzot AS ‘’MADARA Cosmetics’’ ideja gūst pasaules atzinību un saņem Pasaules Intelektuālā īpašumu organizācijas (WIPO) apbalvojumu ‘Intelektuālā īpašuma balva uzņēmumam’ (WIPO IP Enterprise Trophy). Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
         Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
         E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
         Telefons: +371 67 470 243
         
         Sertificētais konsultants:
         AS “LHV Pank”
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720


Pilnvaras veidlapa.docx
Pieteiksanas veidlapa.docx