Avaldatud: 2018-03-23 16:36:21 CET
Baltika
Börsiteade

Nõukogu koosoleku otsused

22. märtsil 2018 aastal võttis Nõukogu vastu otsuse teha AS Baltika aktsionäride üldkoosolekule ettepanek vähendada aktsiakapitali. Aktsiakapitali vähendatakse eelnevate perioodide jaotamata kahjumi katmiseks lihtsustatud korras. Aktsiakapitali vähendatakse 4 079 485 euro võrra. Aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks suuruseks peale aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nimiväärtuse vähendamist on 4 079 485 eurot, mis jaguneb 40 794 850 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot.

22. märtsil 2018 aastal võttis Nõukogu vastu otsuse teha AS Baltika aktsionäride üldkoosolekule ettepanek kinnitada juhtide aktsiaoptsiooniprogramm ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine emiteerides täiendavalt kuni 1 000 000 aktsiat.  Aktsiaoptsioone saab kasutada aastatel 2021-22.

Üldkoosolekule esitatavate otsuste eelnõud ja nendega tutvumise kord avaldatakse 25. aprillil 2018. aastal aktsionäride korralise üldkoosoleku teates.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com