English
Published: 2020-09-10 09:45:28 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Ny afdeling under Kapitalforeningen Accunia Invest

Hermed offentliggøres dokument med investorinformation iht. § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. på afdelingen European High Yield KL.

Afdelingen vil blive optaget til handel på Nasdaqs delmarked for investeringsbeviser mandag den 14. september 2020.

Afdelingen har 75 investorer. Afdelingen har d.d. udstedt 111.089 beviser og har en formue på 112.031.892 DKK. Formuen er etableret i perioden 24. juni 2020 til d.d. i form af emissioner til investorerne.

ISIN: DK0061149036
Short name: ACKEHY
CFI code: CEOGBS
FISN code: KAIEUHIYAKKK/-


Kontaktperson:

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.
Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.


Attachment


62-dok - EuroHY - AccInvKF sep20 - final.pdf