English Lithuanian
Paskelbta: 2022-08-16 15:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Kita informacija

Correction: AB „Klaipėdos nafta“ 2022 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

Patikslinimas: AB „Klaipėdos nafta“ 2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija bus skelbiama 2022 m. rugpjūčio 25 d.

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2022 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
2022 m. vasario 28 d.2021 m. 12 mėn. tarpinė finansinė informacija
2022 m. kovo 25 d.2021 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2022 m. balandžio 7 d.2021 m. socialinės atsakomybės ataskaita
2022 m. gegužės 27 d.2022 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė informacija
2022 m. rugpjūčio 25 d.2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija
2022 m. lapkričio 28 d.2022 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2022 m. balandžio 22 d. Bendrovė surengė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.


Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772