Julkaistu: 2003-11-14 11:53:54 CET
Citycon Oyj
Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MU
Citycon Oyj    Pörssitiedote 14.11.2003 klo 12.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN
2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme,
että 
Citycon Oyj on vastaanottanut Fidelity Investment Limitediltä

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaisen 13.11.2003 päivätyn

ilmoituksen, jossa Fidelity Investment on ilmoittanut seuraavaa:

Fidelity
International Limitedin sekä suorien ja epäsuorien 
tytäryhtiöiden osuus
Citycon Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
on noussut yli kymmeneen (10)
prosenttiin. Hankintojen jälkeen, 
jotka tehtiin 10.11.2003, Fidelity
International Limited ja sen 
suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt omistavat
yhteensä 13 912 800 
Cityconin osaketta.

Kohdeyhtiön nimi: Citycon
Oyj
Kohdeyhtiön yritys- ja yhteisötunnus: 0699505-3
Ajankohta, jolloin
omistusosuus on muuttunut: 10.11.2003

Ilmoitettu omistusosuus on nyt
seuraava:

Rahaston nimi  Omaisuuden Osakkeiden  Osuus osake  Osuus 
 
        hoitaja   lukumäärä  pääomasta   äänimäärästä
     
                              

Fidelity

Eurepean Fund   FIL    5 808 600   5,49 %     5,49 %
Fidelity

European Values 
Plc        FIL    1 220 100   1,15 %     
1,15 %
Fid Fds-European
Smaller Co    FIL    2 743 100   2,59 %  
   2,59 %
Norges Bank Euro
Ex UK Ex Norwy  FIL    1 931 200   1,83
%     1,83 %
Fidelity UK 
Aggressive Fund  FIL    1 030 600   
0,97 %     0,97 %
Unilever Prg Small 
Cap Europe    FIL     196
800   0,19 %     0,19 %
Multi Style Mult 
Mgr Eur Sm Cp   FIL   
 208 700   0,20 %     0,20 %
Stchg Bd V De MT 
EN TCH BD ESC   FIL
    773 700   0,73 %     0,73 %
Yhteensä          13 912
800   13,15 %     13,15 %

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä
105 777 858 osakkeesta 
ja ääniä osakkeilla on yhteensä 105 777 858
kappaletta.

Citycon Oyj:n Fidelity International Limitediltä
vastaanottamassa 
ilmoituksessa ei ole mainittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun
9 §:n 
ja valtionvarainministeriön omistusosuuksien julkistamisen 
yhteydessä
annettavista tiedoista annetun päätöksen (391/1999) 4 
§:n 5 kohdan mukaisia
ilmoittajayhteisöjen tunnistetietoja 
täydellisinä.

CITYCON OYJ
Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi,
Rahoitustarkastus