Offentliggjort: 2020-05-20 12:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 43, 2020 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2020.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
pr.
1. juli 2020, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse
i
lov om kapitalmarkeder § 24.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på
telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


Udtrkning pr. 1. juli 2020.xml