Published: 2019-01-25 11:49:02 CET
SEBinvest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Revideret udbytte for 2018 i Investeringsforeningen SEBinvests børsnoterede afdelinger/andelsklasser, acontoudlodning

Se vedhæftede. 

Attachment


2019 01 25 - Revideret udbytte for 2018 SEBinvest.pdf