Danish
Offentliggjort: 2021-12-28 15:22:33 CET
Kapitalforeningen SDG Invest
Prospekter/prospekt medd.

Opdaterede investoroplysninger for Kapitalforeningen SDG Invest

StockRate Forvaltning A/S offentliggør hermed opdaterede Investoroplysninger for Kapitalforeningen SDG Invest i henhold til §62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Investoroplysningerne er tilrettet med oplysninger i henhold til taksonomiforordningen og andre mindre redaktionelle ændringer. Der foretages ikke ændringer af investeringsstrategien.

De opdaterede investoroplysninger er tilgængelige på kapitalforeningens hjemmeside www.sdginvest.dk og vedhæftet denne meddelelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 38 33 81 81.

Med venlig hilsen

Bo Matthiesen, direktør

Stockrate Forvaltning A/S

Vedhæftet filProspektudkast_SDG_Invest_brsnoteret afdeling 28-12-2021 endelig.pdf