Danish
Offentliggjort: 2023-05-23 14:05:01 CEST
Scandinavian Medical Solutions A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Scandinavian Medical Solutions A/S aktier

SELSKABSMEDDELELSE NR. 29 – 2023 23-05-2023

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 giver Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR nr. 39901749 hermed meddelelse om modtagelse af oplysninger om følgende transaktioner i selskabet, foretaget af personer med ledelsesansvar i selskabet og/eller personer, der er nært knyttet til dem. 

Indberetningen vedrører bestyrelsesmedlem Jakob Haves handel med Selskabets aktier gennem Nordic Compound Invest A/S. Før rebalanceringen af porteføljen, ejede Nordic Compound Invest A/S 10,54% af Selskabets aktier og efterfølgende er ejerandelen 9,99%.

Transaktionen er udført i overensstemmelse med gældende regler og foretaget efter offentliggørelsen af halvårsrapporten 2022/23. Yderligere oplysninger findes i vedhæftede filer. 

Supplerende Information

For spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan selskabets CEO, Jens Krohn, kontaktes på investor@scandinavian-medical.com. Tlf.: 60 55 60 90.  

Selskabets Certified Adviser er Norden CEF A/S. John Norden.  

Scandinavian Medical Solutions A/S

Gasværksvej 48,1., DK – 9000 Aalborg

CVR-nummer: 39901749

Hjemmeside: www.scandinavian-medical.com

Selskabsmeddelelser, investornyheder, finansielle rapporter mv. kan findes på https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors

Om Selskabet

Scandinavian Medical Solutions blev stiftet tilbage i 2018 med en mission om at facilitere bedre adgang til omkostningseffektivt og højkvalitets billeddiagnostisk udstyr globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet.  

MRI, CT og PET/CT-scannere er blandt det dyreste og mest komplekse udstyr, der findes på et hospital, og de tonstunge følsomme maskiner kan kun transporteres, samles og vedligeholdes af specialiserede fagfolk med erfaring og tekniske færdigheder.  

Derfor tilbyder Scandinavian Medical Solutions en komplet business til business løsning, som garanterer maskinens kvalitet og funktionalitet.  

Scandinavian Medical Solutions tilbyder hospitaler og klinikker verden over et tilgængeligt, pålideligt og bæredygtigt økosystem for handel med scanningsudstyr og skaber dermed grundlag for en cirkulær økonomi, hvor eksisterende materiel får nyt liv.  

 


Download selskabsmeddelelse.pdf
Meddelelse til Finanstilsynet 16 maj.pdf
Meddelelse til Finanstilsynet 17 maj.pdf
Meddelelse til Finanstilsynet 22 maj.pdf