Paskelbta: 2021-08-05 11:29:42 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugpjūčio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-08-05 11:29 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugpjūčio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,5334 2,2086 10,4881 159995,4192
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2331 0,4501 24,6956 370382,2477
INVL Baltijos fondas 46,9287 17,029025 6,890883 211807,658917

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com