English Estonian
Avaldatud: 2022-12-05 13:16:26 CET
PRFoods
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatus AS-i PRFoods auditikomitee koosseisus

Muudatus AS-i PRFoods auditikomitee koosseisus

Mairi Paiste on esitanud AS-i PRFoods auditikomitee ametikohalt tagasiastumise avalduse, mis jõustub 01.12.2022. AS-i PRFoods nõukogu on hetkel otsustanud jätkata alates nimetatud kuupäevast kaheliikmelise auditikomiteega, kuid otsib sellesse lisaks kolmandat liiget.

Indrek Kasela

AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee