Offentliggjort: 2016-05-09 15:15:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 44, 2016 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansiering af Nordea Kredits Kort Rente (CITA) og CIBOR lån pr. 1. juli
2016
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).
Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 41 af
25. april
2016.
Auktionerne foregår tirsdag den 24. maj og onsdag den 25. maj
2016.
Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.30 og
kl.
11.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.40 og
kl. 11.40.
Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste
side (PDF).
Investor tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med
spot valør,
såfremt investor leverer Nordea Kredit obligationer med udløb
1/7-2016 imod.
Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen dagligt
inden kl. 13.00.
Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16
25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf