Paskelbta: 2021-04-14 12:11:40 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-14 12:11 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,9825 0,8358 52,8643 162997,508
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4876 27,0206 90 706088,0734
INVL Baltijos fondas 41,8367 285,854047 30,115396 208298,473229

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com