Publicēts: 2020-03-17 07:33:04 CET
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada februāri

Rīga, Latvija, 2020-03-17 07:33 CET -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē savu 2020. gada februāra darbības pārskatu. Februārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Februārī tika atgūti 7,3 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 767 miljoni EUR. Šobrīd Sabiedrībai pieejami naudas līdzekļi 1,72 miljardi EUR apmērā, kas nodrošina 84% visiem kreditoru prasījumiem.

Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 29. februārī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,35 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,02 miljardi EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,72 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 287,9 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 767 miljoni EUR.

Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda. Līdz februāra beigām pārbaudes uzsāktas 624 kreditoriem ar 761 saistītu personu par kopējo prasījumu kopsummu 206 miljoni EUR.

         Jānis Bunte
         Komunikācijas departamenta vadītājs
         Likvidējamā ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2432
         e-mail: janis.bunte@ablv.com


LAS_AB_29feb20_LV.pdf