Avaldatud: 2015-04-23 09:43:58 CEST
Arco Vara
Korralise üldkoosoleku kutse

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

23.04.2015 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

1.     kinnitada Arco Vara AS-i 2014. aasta majandusaasta aruanne.

2.     jaotada 31.12.2014 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 803 tuhat eurot alljärgnevalt:

·         maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 170,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15. mai 2015 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 29. mail 2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

·         suunata 742 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 

3.     valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2015. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

 

         Evelin Kanter
         Juriidilise osakonna juht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 459
         evelin.kanter@arcovara.ee
         http://www.arcorealestate.com