Avaldatud: 2014-11-07 12:30:00 CET
Silvano Fashion Group
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Silvano Fashion Group erakorralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2014-11-07 12:30 CET --  

7. novembril 2014. a algusega kell 12:00, toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon” (Liivalaia 33, Tallinn, Eesti Vabariik) AS Silvano Fashion Group (edaspidi “SFG”) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi “Koosolek”).   

Koosoleku päevakorras olid  16.10.2014. a. Tallinna Väärtpaberibörsi ja Varssavi börsi kodulehel ning 17.10.2014. a. ajalehes “Äripäev” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:30. Koosolekul osales 24 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 24 153 667 häält, mis moodustab 62,35% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1. AS-i Silvano Fashion Group 30. juuni 2014 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.

Otsustati:

1.1. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele kinnitatud 2013 majandusaasta aruande alusel täiendavalt dividendina kasumiosa järgmiselt:

1.1.1. Fikseerida  täiendava dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 21. november 2014. a kell 23:59;

1.1.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 24. novembril 2014. a.

Hääletustulemused:

poolt: 24 153 664 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest ja 61,93% kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.  

Märt Meerits

AS Silvano Fashion Group juhatuse esimees
E-post: info@silvanofashion.com
 
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 

http://www.silvanofashion.com