English Latvian
Publicēts: 2022-03-31 15:29:44 CEST
ELKO Grupa
Uzņēmuma paziņojums

INVESTORU BALSOŠANAS REZULTĀTI PAR AS "ELKO GRUPA" PIEKRIŠANAS (ATBRĪVOJUMA) SAŅEMŠANU BŪTISKU MEITASUZŅĒMUMU KRIEVIJĀ KAPITĀLDAĻU ATSAVINĀŠANAI

Rīga, 2022-03-31 15:29 CEST -- AKCIJU SABIEDRĪBA “ELKO GRUPA” informē, ka balsojuma rezultātā Emitents ir saņēmis Investoru, kuriem kopsummā pieder 82% no emitēto Obligāciju kopsummas, piekrišanu (atbrīvojumu) saskaņā ar 2021. gada 29. janvārī apstiprināto Emisijas Noteikumu 5.5 punktu, kas regulē Obligācijas ar ISIN LV0000870079.

Līdz ar to ir uzskatāms, ka Investori ir piekrituši piešķirt paredzēto piekrišanu (atbrīvojumu).

Pielikumā ir pievienots paziņojums par Investoru balsojuma rezultātiem un apstiprinātais pieteikums Investoru piekrišanas (atbrīvojuma) saņemšanai.

         Jānis Ķirsis
         Resursu pārvaldes vadītājs
         AS ELKO Grupa
         Toma iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija
         + 371 6709 2357
         janis.kirsis@elkogroup.com


Pazinojums.pdf