Publicēts: 2020-12-22 13:50:55 CET
VEF
Finanšu kalendārs

Labojums : AS VEF finanšu kalendārs 2021.gadam.

2021.gadā  AS VEF plāno publicēt :

- nerevidētā starpperioda  saīsinātā finanšu informācija  par  03 mēnešu periodu,
  kas noslēdzas  2021.gada 31.martā                  -   2021.gada 22.nedēļā ( līdz 31.05.21 ) ;

- nerevidēts  starpperioda saīsinātais  finanšu  pārskats   par  06 mēnešu periodu ,
  kas noslēdzas    2021.gada 30.jūnijā                  - 2021.gada  35.nedēļā  ( līdz 31.08.21) ;

- nerevidētā starpperioda saīsinātā  finanšu informācija  par  09 mēnešu periodu ,
  kas noslēdzas    2021.gada 30.septembrī           - 2021.gada  48.nedēļā ( līdz 30.11.21 )  ;
 
AS VEF valde.