English Estonian
Avaldatud: 2023-10-20 07:00:00 CEST
Coop Pank
Kvartaliaruanne

Coop Pank 2023. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

2023. aasta III kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 175 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7900 kliendi võrra (+5%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli pangal 77 400, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 1200 võrra (+2%). 

Coop Panga hoiuste maht kahanes 2023. aasta III kvartalis 48 miljoni euro võrra (-3%), ulatudes 1,71 miljardi euroni. Eraklientide hoiuste portfell kasvas 10 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused vähenesid 3 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 13 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kahanes 35 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kahanesid 51 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 16 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kahanes 22 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 353 miljoni euro võrra (+26%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 50% pealt 69% peale. 2023. aasta III kvartalis oli finantseerimiskulu 2,7%, eelmisel aastal samal ajal 0,7%. 

2023. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 36 miljoni euro võrra (+2%), ulatudes 1,49 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitasid ärilaenude portfell ja kodulaenude portfell. Nii ärilaenude portfelli kui ka kodulaenude portfelli mahud kasvasid mõlemad 20 miljoni euro võrra (+3%). Tarbimisfinantseerimise portfell kahanes 1 miljoni euro võrra (-1%) ja  
liisinguportfell kahanes 3 miljoni euro võrra (-2%). 2022. aasta III kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 286 miljoni euro võrra (+24%). 

2023. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga viivises olev laenuportfell 2% tasemelt 2,1% tasemele. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 1,4% tasemel. 

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2023. aasta III kvartalis 1,3 miljonit eurot, mida on 0,6 miljonit eurot (+93%) rohkem kui oli 2022 III kvartalis. 

Coop Panga netotulud olid 2023. aasta III kvartalis 22,7 miljonit eurot, kasvades kvartaalses võrdluses 2% ja aastases võrdluses 64%. Tegevuskulud ulatusid III kvartalis 9 miljoni euroni – kasvades kvartaalses võrdluses 5% ja aastases võrdluses 30%.  

Coop Pank teenis 2023. aasta III kvartalis 11,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 7% rohkem kui eelmises kvartalis ja 93% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli III kvartalis 40% ning omakapitali tootlus 25,9%. 

Coop Pangal on 30.09.2023 seisuga 37 200 aktsionäri, kvartaliga lisandus 200 (+0,5%) aktsionäri. 

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu kommentaar tulemustele:

„Arvestades üldist majanduskeskkonda, kasvas kolmandas kvartalis Coop Panga laenuportfell heas tempos ja viivises oleva laenuportfelli maht püsis jätkuvalt lähiaastate madalaimal tasemel. 

Konkurents kliendi hoiuste nimel jätkus ka kolmandas kvartalis. Nägime, et üha rohkem Coop Panga klientide vahenditest liikus nõudmiseni hoiustelt tähtajalisele hoiusele. Panga tugevat likviidsuspositsiooni see ei mõjuta. Kui aasta esimeses pooles konkureerisid pangad peamiselt tähtajalise hoiuse osas, siis kolmandas kvartalis tugevnes konkurents ka nõudmiseni hoiuste nimel, mis ilmselt võimendub lähikuudel veelgi. Coop Pank on nii era- kui ka äriklientide nõudmiseni hoiustele alati arvestatavat intressi maksnud ning jätkab selle maksmist ka edaspidi. 

Head hoiuste pakkumised on toonud pangale juurde palju uusi kliente, kellest osa on tulnud üksnes tähtajaliselt hoiustama, mitte aktiivselt arveldama, mistõttu nägime kolmandas kvartalis aktiivselt arveldavate klientide arvus mõõdukat kasvu. Töötame selle nimel, et ka tähtajalised hoiustajad hakkaksid Coop Panga igapäevapanganduse teenuseid kasutama.

Tulenevalt ärimahtude kasvust ja kulude kontrolli all hoidmisest on Coop Panga olulised tulemusnäitajad kvartalist kvartalisse paranenud. See päädis kolmandas kvartalis rekordilise kvartalikasumiga 11,1 miljonit eurot ja kulu-tulu suhtega 40% ning omakapitali tootlusega 25,9%.“

Kasumiaruanne, tuh.eur2023 III kv2023 II kv2022 III kv2023 9 kuud2022 9 kuud
Neto intressitulud21 25721 04412 72160 67234 945
Neto teenustasutulud1 1471 1839783 3592 677
Muud tegevustulud, neto334163148758475
Netotulud kokku22 73822 39013 84764 78938 097
Tööjõukulud-5 297-4 900-4 057-14 739-11 286
Turunduskulud-630-633-442-1 676-1 232
Rent, kontorikulud ja mat. põhivara kulum-673-726-684-2 098-2 041
IT kulud ja immat. põhivara kulum-1 204-1 082-1 086-3 439-3 176
Muud kulud-1 218-1 224-660-3 230-2 003
Tegevuskulud kokku-9 022-8 565-6 929-25 182-19 738
Kasum enne allahindluste kulu13 71613 8256 91839 60718 359
Finantsvarade allahindlus-1 296-2 232-672-5 155-3 347
Kasum enne tulumaksu12 42011 5936 24634 45215 012
Tulumaksu kulu-1 344-1 227-499-3 634-1 176
Aruandeperioodi puhaskasum11 07610 3665 74730 81813 836


Finantsseisundi aruanne, tuh.eur30.09.202330.06.202331.12.202230.09.2022
Raha ja raha ekvivalendid404 911459 631364 878287 158
Võlainstrumendid31 76527 87718 74714 540
Laenud klientidele1 493 9851 458 2011 300 7751 208 457
Muud varad30 52732 50029 77629 879
Varad kokku1 961 1881 978 2091 714 1761 540 035
Klientide hoiused ja saadud laenud1 707 2141 754 7461 508 1261 354 345
Muud kohustised27 45119 96718 79519 659
Allutatud laenud50 14838 13938 13943 211
Kohustised kokku1 784 8131 812 8521 565 0601 417 215
Omakapital176 375165 357149 116122 820
Kohustised ja omakapital kokku1 961 1881 978 2091 714 1761 540 035

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus 

Coop Pank korraldab 2023. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 20. oktoobril 2023 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-20-10-veebiseminar-registreerimine

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 175 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: +372 516 0231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee

ManusedCoop Pank 2023-09_ET.pdf
Coop Pank 2023 Q3 tulemused_ET.pdf
Vahearuanne_9k 2023_ET.pdf