English Latvian
Publicēts: 2024-04-23 13:06:50 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS Eco Baltia obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 23. aprīlī pieņēma lēmumu, ar 2024. gada 25. aprīli uzsākt AS Eco Baltia obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS Eco Baltia
Emitenta saīsinātais nosaukums ECO
Vērtspapīra ISIN kods LV0000860138
Vērtspapīra dzēšanas datums 02.11.2026
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 10 000
Emisijas apjoms EUR 10 000 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 9.00%
Obligāciju kupona maksājumi Divas reizes gadā:
2. maijā un 2. novembrī
Biržas tirdzniecības kods ECOB090026FA

 

AS Eco Baltia Uzņēmuma apraksts pieejams paziņojumā šeit

AS Eco Baltia sertificētais konsultants ir ZAB Cobalt SIA līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.