Publicēts: 2021-05-05 18:04:11 CEST
Pillar Capital, AS
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

PAPILDINĀTA: Pillar Capital, AS auditētie 2020. gada finanšu rezultāti

Rīga, Latvija, 2021-05-05 18:04 CEST -- (pievienots neatkarīgu revidentu ziņojums angļu valodā)

Pateicoties pārdomātai Koncerna stratēģijai, Pillar Capital, AS (Sabiedrība) 2020. gadā turpina uzrādīt labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar revidētiem finanšu rezultātiem Koncerns aizvadītajā gadā sasniedzis 27,96 miljonu eiro apgrozījumu un Sabiedrības peļņa pirms nodokļu nomaksas aizvadītajā gadā bija 1,42 miljoni eiro. Koncerna un Sabiedrības rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna 2020. gada finanšu rezultāti:

  • Modificētā EBITDA* 2020. gada 31. decembrī sasniedza 784,40 tūkstošus eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • pamatdarbības naudas plūsma veido 3,21 miljonu eiro;
  • bruto aktīvi sasniedz 180,09 miljonus eiro.

Būtiskākie notikumi

2020. gada sākumā Sabiedrība pārdeva tai piederošās meitas sabiedrību NHC 1, SIA 100% kapitāldaļas ar tai piederošo nekustamo īpašumu, biroju ēku pēc adreses Tehnikas iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā un NHC 3, SIA 100% kapitāldaļu ar tai piederošo nekustamo īpašumu, noliktavu ēku pēc adreses “Piepilsētas”, Krustkalni, Ķekavas novadā pārdošanu. Darījuma kopējā summa bija aptuveni 15,8 miljoni eiro.

Papildus 2020. gada vasarā Sabiedrība uzsāka loģistikas parka A6 būvniecību uz tās meitas sabiedrības NHC 4, SIA piederošā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 462. Paredzams, ka celtniecības darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada 31. oktobrim. Jaunajām ēkām paredzēts iegūt arī BREEAM sertifikātu, kas apliecinās to augsto kvalitāti, energoefektivitāti un atbilstību pasaules standartiem, turklāt tās būs pirmās noliktavas ēkās Latvijā ar BREEAM sertifikātu.

Tāpat aizvadītajā gadā Pillar grupas uzņēmumi turpināja New Hanza teritorijas attīstību, infrastruktūras izbūvi un labiekārtošanu, kā rezultātā 2020. gada 29. oktobrī ekspluatācijā tika nodotas divas jaunas teritorijas ielas — Gustava Kluča un Roberta Hirša ielas. Būvdarbu kvalitāti novērtējuši arī nozares speciālisti, piešķirot New Hanza infrastruktūras 2. un 3. kārtas darbu laikā izbūvētajām ielām 2. vietu konkursa “Latvijas būvniecības gada balva 2020” nominācijā “Inženierbūve jaunbūve”.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos un dzīvojamos projektos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu.

 

         Artūrs Eglītis
         Mārketinga un komunikācijas vadītājs
         Pillar Capital, AS
         Tel.: +371 6777 5606
         arturs.eglitis@pillar.lv


Pillar_Capital_AS_korp.parvaldibas_zinojums 2020.pdf
PCA_2020_GP.pdf