English Latvian
Publicēts: 2023-04-28 11:17:32 CEST
Frigate
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Rīga, 2023-04-28 11:17 CEST -- Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, juridiskā adrese Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, valde paziņo, ka 2023. gada 29. maijā plkst.10:00 Rīgā, Vaļņu ielā 19-1D notiks Frigate AS kārtēja akcionāru sapulce, kuru sasauc Frigate AS valde.

Darba kārtība:

  1. 2022. gada pārskata apstiprināšana.
  2. Lēmuma pieņemšana par 2022. finanšu gada peļņas izlietojumu.
  3. Revidenta ievēlēšana 2023. gada finanšu pārskatu revīzijai.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē ir 2023. gada 19. maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu piedalīties Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē 2023. gada 29. maijā.

Frigate AS akcionāriem ir tiesības balsot pirms akcionāru sapulces ievērojot turpmāk minēto:

  1. akcionāra balsojumam jābūt sagatavotam rakstiski ar paraksta īstuma notariālo apliecinājumu vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu;
  2. akcionāra balsojumam jābūt nepārprotami izteiktam par katru sapulces darba kārtības jautājumu atsevišķi latviešu, krievu vai angļu valodā;
  3. akcionāra balsojumam jābūt saņemtam Frigate AS birojā Rīgā, Vaļņu ielā 19-1D, vai e-pastā bush@frigate.eu līdz 2023. gada 28. maijam plkst. 17:00;
  4. ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē, un šādā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Akcionāru tiesības piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces ar pārstāvju starpniecību nav ierobežotas. Lai varētu piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces, akcionāra pārstāvim nepieciešams iesniegt Frigate AS pārstāvību apliecinoša dokumenta notariāli apliecinātu kopiju.

Ar Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projektiem akcionāri var iepazīties Frigate AS birojā Rīgā, Vaļņu iela 19-1D, laika periodā no 2023. gada 10. maija līdz 2023. gada 28. maijam darba dienās no plkst. 11:00 līdz 13:00, bet sapulces dienā – tieši pirms sapulces.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir AS Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         AS Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga.molcanova@nexia.lv
         Telefons: +371 67333228