Avaldatud: 2020-05-27 15:52:29 CEST
Baltika
Börsiteade

Informatsioon seoses AS Baltika saneerimismenetlusega

AS Baltika esitas 22. mail 2020 võlausaldajate poolt vastuvõetud saneerimiskava kohtule. 25.mail 2020 esitati üks avaldus saneerimiskava kinnitamata jätmiseks.

26. mail 2020. a edastas Harju Maakohus AS-le Baltika ja ettevõtte võlausaldajatele kohtumääruse, milles teavitas, et valmistab ette AS-i Baltika saneerimiskava kinnitamise lahendamist, lahendas teatud protseduurilisi küsimusi ning palus AS Baltika saneerimisnõustajal esitada täiendavat informatsiooni. Kohus korraldab 18. juunil 2020. a istungi ning lahendab saneerimiskava kinnitamise hiljemalt 22. juunil 2020. a.

Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com