Avaldatud: 2013-05-10 11:28:24 CEST
Baltika
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus reedel, 10. mail 2013. aastal algusega kell 10:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.

Koosolekul oli esindatud 19 160 072 aktsiat ehk 53,53% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
  2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

  1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

-        Kinnitada AS Baltika 2012. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.

-        Kinnitada 2012. a majandusaasta puhaskasum summas 803 941 eurot ning liita see eelmiste perioodide jaotamata kasumiga. 

Otsus võeti vastu 19 141 722 häälega, mis moodustab 99,90% registreerunud häältest.

  1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

-        Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2013. a majandusaasta auditi läbiviimiseks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Otsus võeti vastu 19 141 722 häälega, mis moodustab 99,90% registreerunud häältest.

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com