Paskelbta: 2020-11-24 15:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Douglas Lubbe išrinktas „Telia Lietuva“ valdybos pirmininku

2020 m. lapkričio 24 d. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba išrinko Douglas Lubbe „Telia Lietuva“ valdybos pirmininku ir Atlygio komiteto nariu. Valdyba taip pat išrinko valdybos ir Atlygio komiteto narį Claes Nycander Atlygio komiteto pirmininku.

Douglas Lubbe į „Telia Lietuva“ valdybą išrinktas 2020 m. lapkričio 23 d. ir pakeitė nuo 2020 m. spalio 21 d. iš Bendrovės valdybos pirmininko ir Atlygio komiteto pirmininko pareigų atsistatydinusį Emil Nilsson. Douglas Lubbe (g. 1972 m.) yra „Telia Company“ įmonių grupės verslo Švedijoje – „Telia Sverige AB“ – finansų vadovas. Šiuo metu kitų įmonių veikloje nedalyvauja ir „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes Nycander (g. 1963 m.) „Telia Lietuva“ valdybos ir Atlygio komiteto nario pareigas eina nuo 2014 m. balandžio 29 dienos. Jis yra „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas. Dalyvauja keleto „Telia Company“ įmonių grupės įmonių valdyme. „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt