Paskelbta: 2021-06-23 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės - UAB „Ignitis“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko paskyrimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Bendrovės valdyba birželio 22 d. pritarė Artūro Bortkevičiaus kandidatūrai į dukterinės bendrovės UAB „Ignitis“ (toliau – „Ignitis“) generalinio direktoriaus ir valdybos nario poziciją. Artūras Bortkevičius, sukaupęs ilgametę vadovavimo patirtį, šiuo metu yra „Ignitis“ valdybos narys, atsakingas už finansus ir veiklos palaikymą.

Galutinį sprendimą dėl Artūro Bortkevičiaus kandidatūros į „Ignitis“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas priims „Ignitis“ stebėtojų taryba ir valdyba 2021 m. liepos 8 d.

Artūras Bortkevičius „Ignitis“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigose pakeistų Darių Montvilą, kuris įteikė pranešimą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų.

Kaip Bendrovė pranešė anksčiau, 2021 m. kovo 8 d. buvo paskelbta naujo „Ignitis” generalinio direktoriaus ir valdybos nario atranka, kurią vykdė vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra UAB „J. Friisberg and Partners“. Darius Montvila užimamas pareigas palieka dėl su sveikata susijusių priežasčių. Pasirinkus naują generalinį direktorių ir valdybos pirmininką, jis ir toliau bus bendrovės „Ignitis“ valdybos patarėju.

Naujasis „Ignitis“ generalinis direktorius valdybos pirmininko pareigas eitų iki dabartinės „Ignitis“ valdybos kadencijos pabaigos – 2023 m. gegužės 31 d.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076