Avaldatud: 2013-11-27 10:35:00 CET
Nordecon
Börsiteade

Kohtu vaheotsuse jõustumine

Tallinn, Eesti, 2013-11-27 10:35 CET -- Nordecon AS on 2012. a majandusaasta aruandes (Lisa 36) ja 2013. a vahearuannetes (Lisa 15) kirjeldanud kohtuprotsessi seoses kontserni kuuluva Eurocon OÜ vähemusosaniku poolt esitatud hagiga temale kuuluvate osade väljaostu nõudmise kohta summas 538 tuhat eurot.

Nordecon AS esitas hagi Eurocon OÜ vähemusosaniku vastu kahjude korvamiseks (summas 586 tuhat eurot), mis on tekkinud olukorraga, kus vähemusosanik ei ole võimeline endale kuuluvat Eurocon OÜ osa üle andma kokkulepitud väärtuses. Harju Maakohus otsustas jätta Nordecon AS hagi rahuldamata. Nordecon AS esitab apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2012. aasta konsolideeritud müügitulu oli 159,4 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com