Julkaistu: 2017-04-06 16:10:00 CEST
Elisa
Yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2017 KLO 17.10

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2016 perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 10.4.2017 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2017. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2016.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Mika Vehviläinen sekä uutena jäsenenä Antti Vasara.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Muutosta sovelletaan seuraavasta yhtiökokouksesta lähtien.

Yhtiökokous päätti, että Yomi Oyj:n osakkeenomistajien oikeus saada Elisa Oyj:n osakkeita sulautumisvastikkeena ja osakkeisiin perustuvat oikeudet päättyvät 6.4.2017. Osakkeista tulee myöhemmin Elisan omia osakkeita. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sellaisten Yomi Oyj:n osakkeiden, joiden omistajaa ei ollut kirjattu arvo-osuusjärjestelmään sulautumisen täytäntöönpanohetkellä 31.12.2004 ja joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa (Keski-Suomen Puhelimen osakekirja) sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä esitetty viimeistään 6.4.2017, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisan osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Edelleen yhtiökokouksen päätöksen mukaan, mikäli osakekirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisalle viimeistään 30.11.2017.

 

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi