English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-23 15:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Šiaulių banko obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

2023 m. birželio 23 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2023 m. birželio 27 d. įtraukti AB Šiaulių banko obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą AB Šiaulių banko prašymu.

Papildoma informacija apie subordinuotų obligacijų emisiją:

 

Bendrovės pavadinimas AB Šiaulių bankas
Bendrovės trumpinys SAB
ISIN kodas LT0000407751
Emisijos galiojimo pradžia 2023-06-22
Išpirkimo diena 2033-06-22
Bendra nominali emisijos vertė 50 000 000 EUR
Minimali nominali vertė 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1 000 EUR
Metinė palūkanų norma 10,75%
Pavedimų knygos trumpinys SABB107533A
Palūkanų mokėjimo dienos birželio 22 d. kasmet nuo 2024 iki 2033
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

 

AB Šiaulių banko 100 mln. eurų subordinuotų obligacijų programa ir Galutinės emisijos sąlygos yra pateikiami šio pranešimo prieduose.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1454

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Base Prospectus.pdf
Final Terms.pdf