Paskelbta: 2018-12-04 07:51:11 CET
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Novaturas" pasirašė užsakomųjų skrydžių susitarimą

Kelionių organizatorius „Novaturas“, kurio akcijos nuo š. m. kovo kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose, pasirašė ilgalaikę sutartį su oro vežėju „GetJet Airlines“, kuria oro vežėjas įsipareigoja vykdyti užsakomuosius skrydžius iš Vilniaus. Visi skrydžiai bus vykdomi kaip suplanuota.

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt,  +370 687 10426