Paskelbta: 2021-06-07 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė), suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo Klaipėdoje (toliau – Terminalas) operatorė, informuoja, kad užbaigus kasmetinę SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą ir pasirašius atitinkamus susitarimus, laikotarpiu nuo 2021 spalio 1 d. iki 2022 rugsėjo 30 d. buvo suteikta viso 8.891.452.000 kWh SGD išdujinimo pajėgumų, iš kurių dalį pajėgumų užsakė naujas terminalo naudotojas Norvegijos energetikos kompanija „Equinor ASA“.

Bendrovė pažymi, kad aukščiau nurodyti Terminalo pajėgumai buvo suteikti išankstine tvarka, t. y. prieš prasidedant naujiems dujų metams. Taip pat pabrėžtina, kad Terminalo naudotojai Terminalo pajėgumus gali užsakyti ir pasibaigus kasmetinei SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai. Bendrovė savo interneto svetainėje www.kn.lt nuolat skelbia ir atnaujina informaciją apie laisvus Terminalo pajėgumus, kuriuos galima įsigyti ir einamaisiais Dujų metais.


Indrė Kiselienė, l. e. p. Finansų direktorė, +370 686 16276.