English Estonian
Avaldatud: 2010-04-21 11:00:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne
2009. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek
Nordecon International AS nõukogu kiitis 20.04.2010 toimunud koosolekul
heaks
Nordecon International 2009. aasta auditeeritud majandusaasta aruande
koos
kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette
valmistatud
aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks
aktsionäride
korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.


Nordecon International AS 2009. a majandusaasta puhaskahjum on 45 740
000
krooni (2 923 319 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 391
020
000  krooni (24 990 733 eurot). Juhatus teeb ettepaneku katta 2009.
a
puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta
eelmiste
perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte
maksta
aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali. Jaotamata
kasumi
jäägiks on 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot). 

Auditeeritud
2009. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav NASDAQ OMX
Tallinna Börsi
koduleheküljelt www.nasdaqomxbaltic.com ja emitendi
koduleheküljel
www.nordecon.com. Samuti on võimalik tutvuda majandusaasta
aruandega emitendi
asukohas Pärnu mnt 158/1, Tallinn. 


Nordecon International kontsern hõlmab
ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt
tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Leedus ja Ukrainas. Eestis on
täiendavateks
tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja -hoolduse ning
keskkonnaehituse ja
betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on Nordecon
International AS,
mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni
kuulub lisaks
emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni 2009. aasta
konsolideeritud
müügitulu oli 2,4 miljardit krooni (155 miljonit eurot).
Nordecon
International kontsern andis 2009. aasta lõpus tööd ligikaudu 1 000
inimesele.
Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi
põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466 krooni


Raimo Talviste
Nordecon
International AS
Finants- ja investorsuhete juht
Tel: +372 615 4445
Email:
raimo.talviste@nordecon.com  
www.nordecon.com
 


nordecon_aruanne_2009.pdf