English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-01 08:00:00 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dividendų ex-diena

2022 m. balandžio 12 d. yra AB Šiaulių banko dividendų ex-diena.

Šią dieną ir vėliau Nasdaq Baltic sudarytais sandoriais įsigytos banko akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2022 m. kovo 30 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Papildoma informacija:
Pranas Gedgaudas
Projektų vadovas
tel. 841 595653 pranas.gedgaudas@sb.lt