English Latvian
Publicēts: 2021-11-10 08:00:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Publiskais piedāvājums AS “Hepsor“ akcijām

AS “Hepsor“ akciju (ISIN kods EE3100082306) publiskais piedāvājums sāksies 2021.gada 10. novembrī 10:00 un norisināsies līdz 2021.gada 19. novembrim 15:30.

Kopā tiek piedāvātas līdz 777 001 akcijām (plus līdz 77 700 papildu akcijām, ko var piešķirt, ja pieprasījums pārsniedz piedāvājumu) investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Izsolē var tikt ievietoti uzdevumi tikai ar piedāvājuma cenu EUR 11,70.

Parakstīšanās periods, kura laikā tiks pieņemti parakstīšanās uzdevumi:
2021.gada 10.novembris no 10:00 līdz 16:00,
No 2021. gada 11.novembrim līdz 18.novembrim no 09:00 līdz 16:00,
2021. gada 19.novembris no 09:00 līdz 15:30.
Norēķinu datums parakstīšanās procesam: 2021.gada 24.novembris

Piedāvājums investoriem Latvijā un Lietuvā

Parakstīšanās cena uz vienu akciju ir EUR 11,70. 

Tirgus: TSE Equity Auctions (Genium INET tirdzniecības sistēmā)

Uzdevumu grāmata: HEPSORIPO (ISIN kods: EE3100082306)

Visi Nasdaq Tallinn biržas Biedri, kuriem ir piekļuve Genium INET tirdzniecības sistēmā, var piedalīties Piedāvājumā, ievietojot uzdevumus savā vai klientu vārdā.  

Igauņu investoriem, kuri vēlas parakstīties piedāvātajām akcijām, ir jāsazinās ar konta pārvaldnieku, kurš pārvalda konkrētā investora Nasdaq CSD vērtspapīru kontu.

Katram investoram, kurš ir iesniedzis parakstīšanās uzdevumu piedāvājuma ietvaros, tiks piešķirts līdz 100 no piedāvājuma akcijām, ievērojot kopējo pieprasījumu piedāvājumā.

Gadījumā, ja pieprasījums pārsniegs piedāvājumu, katram investoram, kurš ir iesniedzis parakstīšanās uzdevumu piedāvājuma ietvaros līdz 2021. gada 12. novembrim (ieskaitot), var tikt dota priekšroka un piešķirts līdz 100% vairāk piedāvājuma akciju, bet ne vairāk kā attiecīgā investora iesniegtajā parakstīšanās uzdevumā, nekā tādiem investoriem, kuri iesniedza parakstīšanās uzdevumu pēc iepriekš minētā datuma. Ja parakstīšanās uzdevums tiks grozīt vai papildināt pēc minētā termiņa, spēkā esošais sadales princips attieksies tikai uz tām piedāvājuma akcijām, kura iekļautas parakstīšanās uzdevumā pirms minētā termiņa

Pielikumā pievienoti AS „Hepsor“ parakstīšanās procesa noteikumi, izmantojot Biržas tirdzniecības sistēmu (angļu valodā).

Detalizēta informācija par AS „Hepsor“ piedāvājumu pieeja šeit.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54

www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/ regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius. 

 


Hepsor_Auction_Rules.pdf