English Finnish
Julkaistu: 2005-02-10 07:30:01 CET
Elisa
neljännesvuosikatsaus
LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI 51 MILJOONAAN EUROON
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 KLO 8.30

LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS
ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI
51 MILJOONAAN
EUROON

Loka-joulukuussa
·  Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 51
miljoonaan
euroon (-93). Liikevaihto oli 351 miljoonaa euroa
(391).
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa (32).
·  
Viimeisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnässä Elisan
liittymämäärä
kasvoi 15 000 liittymällä pois lukien
virtuaalioperaattoreiden liittymät, ja
liittymiä oli vuoden lopussa
1 383 515. Niin Elisan omien kuin muiden Elisan
verkossa toimivien
palveluoperaattorien liittymämäärät kehittyivät
suotuisasti.
·  Viimeisen vuosineljänneksen aikana
laajakaistaliittymien
määrä kasvoi yli 37 000 kappaleella ja liittymiä oli
vuoden
lopussa 222 307 kappaletta.
·  Rahoitusasema vahvistui:
omavaraisuusaste oli 51 prosenttia
(40) ja nettovelka supistui 410 miljoonaan
euroon (654).

Loka-joulukuussa 2004 Elisan tunnusluvut
olivat:

Tuloslaskelma        Tilinpäätös    
Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa        10-    10-    10-   
  10-
             12/2004  12/2003  12/2004* 
12/2003**
Liikevaihto          351    391    351    
351
Käyttökate          114     96     96    
116
Liikevoitto          55    -83     37     41
Tulos
ennen          51    -93     33     32
satunnaiseriä ja
                         
veroja
Tulos/osake, euroa 
     0,26   -0,34    0,17    0,16
Investoinnit         
                  
käyttöomaisuuteen       54    
63     54     60

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat
tunnusluvut:

Rahoitusasema        31.12.2004 31.12.2003
Nettovelka 
           410    654
Omavaraisuusaste, %        51,1  
  40,4
                         
Rahoituslaskelma  
     1-12/2004 1-12/2003
Kassavirta investointien      204    
105
jälkeen

Tammi-joulukuussa 2004 Elisan tunnusluvut
olivat:

Tuloslaskelma        Tilinpäätös    
Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa     1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004*   
  1-
                             
12/2003**
Liikevaihto         1356    1538    1356    
1382
Käyttökate          432    385    414    
403
Liikevoitto          193    -34    175     122
Tulos
ennen                            
satunnaiseriä ja
       166    -74    148     86
veroja
Tulos/osake, euroa 
     0,78   -0,12    0,68    0,33
Investoinnit         
                  
käyttöomaisuuteen       170    
194    170     176

* Ilman 13 milj. euron kiinteistömyyntivoittoa ja
5 milj. euron
tuloutusta eläkevarauksen laskentaperiaatteen muutoksesta
**
Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004
alusta tehtyä
matkaviestinnän liikevaihdon
kirjauskäytäntömuutosta, sekä ilman merkittäviä
kertaeriä

Hallitus esittää, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa
0,40
euroa/osake, ja että haetaan valtuutus omien osakkeiden
ostoon.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Elisa menestyi hyvin
kireillä markkinoilla, koko vuoden tulos
parani selvästi

Asetimme runsas
vuosi sitten tavoitteeksi kannattavuuden
kohentamisen. Vertailukelpoinen tulos
ennen veroja parantuikin
merkittävästi, noin 70 prosentilla.

Elisa menestyi
viime vuonna hyvin erittäin kireillä markkinoilla.
Onnistuimme suurista
matkaviestintäoperaattoreista ensimmäisenä
kääntämään liittymämäärän kasvuun.
Laajakaistaliittymiemmekin
määrä lähes kaksinkertaistui. Elisan laajakaistan
saa nyt
jokaisesta Suomen kunnasta.

Elisa uudistui viime vuonna
voimakkaasti. Asiakkaat saavat nyt
kaikki Elisan tuotteet ja palvelut ”yhdeltä
tiskiltä”.
Toimintamallia yksinkertaistettiin vastaamaan yhden
Elisan
tavoitteita. Elisasta tuli kattobrändi, jonka alta saa myös
kaikki
matkaviestintäpalvelut.

Toimme viime marraskuussa markkinoille
kolmannen sukupolven
matkaviestintäpalvelut. Alkuvaiheessa käyttäjinä ovat
lähinnä
yritykset. Kuluvana vuonna odotamme tuhansia uusia
käyttäjiä.

Arvioimme, että markkinatilanne jatkuu kireänä. Tavoitteenamme
on
edelleen vahvistaa markkina-asemaamme. Jatkamme myös
määrätietoisesti
toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden
parantamiseksi.”

ELISA OYJ

Velipekka
Nummikoski
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti
Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh.
010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet

Tilinpäätöstiedote 1.1.-
31.12.2004

Markkinatilanne

Kilpailutilanne oli koko vuoden 2004
kireä.
Matkaviestintäliiketoiminnassa keskimääräisten minuuttihintojen
lasku
jatkui ja liittymien käyttö kasvoi. Kiinteän verkon
liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien kysyntä oli edelleen
voimakasta ja perinteisten
liittymien määrä pieneni.

Elisa panosti koko vuoden myyntiin voimakkaasti ja
jatkoi vahvaa
markkinointia. Kattobrändin tunnettuus parantui
merkittävästi.
Matkaviestintäliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti
niin
omien kuin Elisan verkossa toimivien palveluoperaattoreiden
osalta.
Alkuvuoden liittymäkannan lasku kääntyi kasvuksi jo
toisella
vuosineljänneksellä ja vuoden lopun liittymäkanta oli jo
suurempi kuin vuotta
aikaisemmin. Ns. halpaliittymämarkkinassa
uudet toimijat lisäsivät
markkinaosuuttaan. Elisan tähän
segmenttiin lanseeraama Kolumbus-liittymä
menestyi kasvattaen
liittymämääräänsä. Kiinteän verkon
liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja
puheen
siirtyessä matkaviestintäliittymiin perinteisten liittymien
määrä
pieneni.

Elisa uudisti huhtikuussa brändiään osana konsernin
strategian
toteuttamista. Konsernin kattobrändiksi tuli Elisa. Lisäksi
Elisa
käyttää valikoituja jakelu- ja tuotebrändeja.

Konsernirakenteen
muutoksia

Konsernin juridista yritysrakennetta muutettiin
merkittävästi.
Kaupparekisteriin rekisteröitiin 30.4.2004 Elisa Networks Oy:n
ja
Soon Net Oy:n ja 1.7.2004 Soon Com Oy:n, Oy Heltel Ab:n, ElisaCom
Oy:n,
RPOCom Oy:n ja Riihimäen Puhelin Oy:n sulautumiset Elisaan.
Seuraavat yhtiöt
sulautuivat ilmoitetun suunnitelman mukaisesti
emoyhtiöönsä Oy Radiolinja
Ab:hen: Radiolinja Aava Oy, Radiolinja
Suomi Oy, Radiolinja Origo Oy ja Witem
Oy. Oy Radiolinja Ab:n
nimenmuutos Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:ksi
rekisteröitiin
1.7.2004 kaupparekisteriin. Oy Radiolinja Ab:n
sulautuminen
Elisaan viivästyi. Syynä oli käräjäoikeuden käsittely
Oy
Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman
korotuksesta
nostetusta moitekanteesta.

Elisaan kuuluva Soon Net Oy ja Eltel Networks
solmivat sopimuksen
asennusliiketoiminnan siirrosta. Kaupan myötä siirtyi 67
Soon
Netin henkilöä Eltel Networksin palvelukseen
1.4.2004.
Liiketoimintasiirto koski tietoliikenneverkon
rakentamis-,
ylläpito- ja viankorjaustöitä.

Elisa luopui Saksan
liiketoiminnasta ja myi tytäryhtiönsä Elisa
Kommunikation GmbH:n osakekannan
Apax Partnersin johtamalle
vähemmistöomistajien ostoryhmälle. Alkuvuodesta
toteutuneen kaupan
takia Saksan liiketoimintaa ei enää konsolidoitu Elisaan
vuodelta
2004. Kaupan tulosvaikutukset kirjattiin vuodelle 2003.

Yomin
ylimääräinen yhtiökokous ja Elisan hallitus hyväksyivät
27.5.2004
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi sulautui
Elisaan 31.12.2004. Yomin
osakkeenomistajat saivat
sulautumisvastikkeena kutakin Yomin osaketta vastaan
0,5654
kappaletta Elisan uutta osaketta. Osakkeiden hankintameno
konsernissa
oli 52 miljoonaa euroa.

Elisa nosti omistusosuutensa kansainvälisiä
tietoliikennepalveluja
tarjoavassa tytäryhtiössään Oy Finnet International
Ab:ssä 51,2
prosentista 100 prosenttiin. Kauppahinta oli 7,7 miljoonaa
euroa.
Myyjinä olivat vähemmistöosakkaina olleet
paikalliset
puhelinyhtiöt.

Elisa ja Fujitsu Services Oy solmivat 30.6.2004
sopimuksen Elisan
työasemapalveluiden ja palvelinten
käyttöpalveluiden
ulkoistamisesta Fujitsulle. Se astui voimaan 1.7.2004.
Samalla
Elisasta siirtyi noin 100 henkilöä Fujitsun
palvelukseen.

Liikevaihdon kehitys

              
Tilinpäätös     Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa     1-12/2004 
1-12/2003 1-12/2004     1-
                       
      12/2003*
Matkaviestintä         713    757    713 
   735
Kiinteä verkko         654    686    654    
686
Saksan liiketoiminta       -    134     -     -
Muut
liiketoiminnat      111     98    111     98
Segmenttien
välinen      -121    -137    -121    -137
myynti
Yhteensä   
        1356    1538    1356    1382

* Ilman Saksan
liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004 alusta
tehtyä matkaviestinnän
liikevaihdon kirjauskäytäntömuutosta

Elisan tammi-joulukuun liikevaihto
pieneni 12 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Liikevaihdon pienenemiseen
vaikuttivat Saksan liiketoiminnasta luopuminen,
kiinteän verkon
perinteisten tuotteiden volyymikehitys sekä
matkaviestinnässä
alhaisemmat yhdysliikennemaksut, hintojen lasku
ja
kirjauskäytännön muutos. Vertailukelpoisen liikevaihdon lasku oli
2
prosenttia.

Matkaviestinnän vertailukelpoinen liikevaihto laski 3
prosenttia
edellisestä vuodesta. Hintojen lasku oli jonkin verran
suurempi
kuin käytön kasvu. Liikevaihtoa kasvatti osaltaan Virossa
toimivan
tytäryhtiön toiminnan kasvu.

Kiinteän verkon liiketoiminnan
liikevaihto laski 5 prosenttia
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Liikevaihdon laskuun
vaikutti lähinnä laskeva volyymikehitys
perinteisissä
liittymätuotteissa ja laitemyynnissä. Liikevaihtoa
paransi
laajakaistaliittymien määrän voimakas kasvu.

Tuloskehitys

   
           Tilinpäätös    Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa  
   1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004*     1-
               
              12/2003**
Matkaviestintä              
             
 käyttökate          219    210    
219    212
 käyttökate- %        31 %    28 %    31 %   
29 %
 liikevoitto          101     73    101    
75
Kiinteä verkko                           

käyttökate          185    167    185    180

käyttökate- %        28 %    24 %    28 %    26 %

liikevoitto          79     45     79     58
Saksan
liiketoiminta                        
 käyttökate   
        -     4     -     -
 liikevoitto        
  -    -134     -     -
Muut liiketoiminnat ja         
              
konsernitoiminnot                 
        
 käyttökate           28     4     10   
  12
 liikevoitto          14    -17     -4    
-10
Yhteensä                              

käyttökate          432    385    414    403

käyttökate- %        32 %    25 %    31 %    29 %

liikevoitto          193    -34    175    122

* Ilman
13 milj. euron kiinteistömyyntivoittoa ja 5 milj. euron
tuloutusta
eläkevarauksen laskentaperiaatteen muutoksesta
** Ilman Saksan liiketoimintaa
ja oikaistuna vastaamaan 2004
alusta tehtyä matkaviestinnän
liikevaihdon
kirjauskäytäntömuutosta, sekä ilman merkittäviä
kertaeriä

Elisan käyttökate kasvoi 12 prosenttia edellisestä vuodesta
ja
suhteellinen kannattavuus parani 32 prosenttiin liikevaihdosta
(25).
Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat merkittävästi
liiketoiminnassa
toteutetut tehostamistoimenpiteet ja Saksan
liiketoiminnasta luopuminen.
Lisäksi tulosta paransi
eläkesäätiömaksujen aleneminen. Elisa myi
entisen
pääkonttorikiinteistön ja kirjasi kaupasta 13 miljoonan
euron
myyntivoiton, sekä tuloutti eläkevarauksen
laskentaperiaatteen
muutoksena 5 miljoonaa euroa. Nämä on käsitelty
kertaluonteisina
erinä.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä
-27 miljoonaa
euroa (-40). Rahoitustuottoihin sisältyi
osakkuusyhtiöiden
tulososuus 0,7 miljoonaa euroa (-0,3). Rahoituskulujen
väheneminen
johtui pääasiassa nettovelan supistumisesta.

Tuloslaskelman
tuloverot olivat -52 miljoonaa euroa (+60,
sisältäen 89 miljoonan euron
laskennallisen verosaamisen Saksan
liiketoiminnan tappioista). Verokannan
muuttuminen vuoden 2005
alusta 29 prosentista 26 prosenttiin lisäsi
laskennallisen
verosaamisen muutoksesta aiheutuvia verokuluja 2 miljoonaa
euroa.

Konsernin tammi-joulukuun tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen
oli 107 miljoonaa euroa (-17). Konsernin tulos/osake oli
0,78 euroa (-0,12).
Konsernin oma pääoma/osake oli 2004 lopussa
6,00 euroa (5,09 vuoden 2003
lopussa).

Matkaviestintä

                1-12/2004
1-12/2003   muutos
Liittymien määrä 31.12., kpl*  1 383 515 1 374 146   
 1 %
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    37,8   41,6    -9
%
Vaihtuvuus (churn)**, %       33,7   18,6      
Käyttö,
milj. min.*         2 498   2 310    8 %
Käyttö,
min./liittymä/kk**      156    146    7 %
SMS, milj. kpl*    
       537    453    19 %
SMS, kpl/liittymä/kk**        
34    29    18 %
Lisäarvopalvelut/liikevaihto     14 %   12 %  
    

* Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan
palveluoperaattori

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi
vuonna
2004 noin 9 400 liittymällä pois lukien
virtuaalioperaattoreiden
liittymät. Elisan oman palveluoperaattorin osuus
kasvusta oli noin
2 300 liittymää.

Liittymien käytön kasvu jatkui koko
vuoden. Soitettujen
puheluminuuttien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin
8
prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien määrä kasvoi noin
19
prosenttia.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 9 prosenttia
viime
vuodesta osin kirjauskäytäntömuutoksen takia. Vertailukelpoinen
ARPU
laski noin 4 prosenttia, mikä johtui yhdysliikennemaksujen
ja
kuluttajahintojen laskusta. Liikevaihdon kirjauskäytäntöä
muutettiin
vuoden 2004 alusta siten, että lisäarvopalvelujen
tuottajille maksettavat
korvaukset ja edelleen laskutettavat
yhdysliikennekulut kirjataan suoraan
liikevaihdon vähennykseksi.

Elisan Virossa toimiva tytäryhtiö menestyi
hyvin. Liikevaihto oli
75,3 miljoonaa euroa (60,9), käyttökate 22,5 miljoonaa
euroa
(17,5) ja liikevoitto 13,2 miljoonaa euroa (8,2). Liittymämäärä
oli
vuoden 2004 lopussa 225 500 (167 750).

Valtioneuvosto muutti 15.4.2004
tehdyllä päätöksellä kolmannen
sukupolven matkaviestintätoimilupia. Uudet
toimiluvat sallivat
osittain verkkojen yhteisrakentamisen ja -käytön.

Elisa
avasi 23.11.2004 3G-verkkonsa kaupalliseen käyttöön ja alkoi
samalla tarjota
kannettavaan tietokoneeseen kytkettävää Vodafone
Mobile Connect 3G/GPRS
-tietoliikennekorttia.

Elisa ja Saunalahti sopivat
matkaviestintäverkkoyhteistyön
aloittamisesta. Osa Saunalahden uusista
asiakkaista käyttää Elisan
verkkoa ja tulevat 3G-palvelut toimivat Elisan
verkossa.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta          
31.12.2004 31.12.2003   muutos
Laajakaistaliittymät       222 307  
127 388    75 %
ISDN kanavat           159 591  200 455   
-20 %
Kaapeli-TV –liittymät       198 447  183 469     8
%
Analogiset ja muut liittymät   639 202  675 272    -5 %
Liittymät
yhteensä       1 219 547 1 186 584     3 %

Laajakaistaliittymien
kysyntä jatkui voimakkaana koko vuoden 2004.
Syksyn aikana hitaammissa
yhteysluokissa nopeudet nostettiin
kaksinkertaisiksi ja nopeampien yhteyksien
hintoja laskettiin.
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 75 prosenttia viime
vuoteen
verrattuna. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen
tasaista
laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja
datan
siirtyessä laajakaistaliittymiin.

Elisa jatkoi toimenpiteitään
kasvattaakseen laajakaistan
saatavuusaluetta kuluvan vuoden aikana. Vuoden
lopulla saatavuus
oli ulotettu kaikkiin Suomen kuntiin. Myynti käynnistyi
uusilla
alueilla erittäin myönteisesti.

Nordea ja Elisa allekirjoittivat
sopimuksen, jonka mukaan Elisa
toimii Nordean pääasiallisena
tietoliikennetoimittajana Suomessa.
Sopimus koskee kiinteän verkon
puhelinliikennettä,
matkaviestintäliikennettä ja datasiirtopalveluja koko
Suomen
alueella.

Oikeusministeriö uudisti puhepalvelunsa
ulkoistamalla
hallinnonalan 9 500 työntekijän ja yli 350
toimipaikan
puhelinjärjestelmät Elisan palvelutuotantoon. Eräs
sopimuksen
keskeisimmistä kohteista oli marraskuussa avattu
Salmisaaren
oikeustalo Helsingin Ruoholahdessa.

Elisa on Suomessa
ensimmäinen kaupallinen yritys, joka on
rekisteröity CERT-toimijana (Computer
Emergency Response Team)ja
joka harjoittaa ympärivuorokautista
CERT-operointia. CERT-ryhmä on
tietoturvallisuuden poikkeustilanteiden
käsittelyyn ja nopeaan
toimintaan erikoistunut
asiantuntijaryhmä.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli vuonna 2004
keskimäärin 5 590 henkilöä
(7 172). Vuoden lopussa henkilömäärä oli 5 376 (6
683).

             31.12.2004  31.12.2003   
muutos
Matkaviestintä         1 477    1 678    -12 %
Kiinteä
verkko         3 015    3 572    -16 %
Saksan liiketoiminta  
      -     426      -
Muu liiketoiminta        814  
   905    -10 %
Konsernitoiminnot         70     102   
 -31 %
Yhteensä            5 376    6 683    -20
%

Elisassa vuoden 2003 lokakuussa käynnistetyt
yhteistoimintaneuvottelut
päättyivät 12.1.2004. Neuvottelujen
tuloksena henkilöstömäärä väheni noin 900
henkilöllä.

Elisan henkilöstöryhmät perustivat 22.4.2004
henkilöstörahaston.
Sen piirissä on noin 4 000 henkilöä. Jäsenyys
henkilöstörahastossa
perustuu työsuhteeseen. Henkilöstörahasto on henkilöstön
omistama,
ja se hallinnoi Elisan voittopalkkioerinä suorittamia varoja
sekä
niiden sijoittamisesta saatuja tuottoja.

Investoinnit

miljoonaa
euroa       1-12/2004 1-12/2003 Vertailukelpo
             
                inen
                     
     1-12/2003*
Investoinnit                       
  
- käyttöomaisuuteen        170    194      176
-
osakkeisiin           61     28       8
Yhteensä     
        231    222      184
Em. investointeihin       
       
sisältyvät GSM-          20    
28
rahoitussopimusten
takaisinostot

*Ilman Saksan
liiketoimintaa

Käyttöomaisuusinvestoinnit matkaviestintään olivat 83
miljoonaa
euroa (98) ja kiinteän verkon liiketoimintaan 83 miljoonaa
euroa
(74). Investointeihin sisältyi puhelinyhtiöiltä lunastettujen
GSM-
verkkojen rahoitussopimusten lunastuksia 20 miljoonaa euroa
(28).

Investoinnit osakkeisiin muodostuivat pääasiassa
Elisan
omistusosuuden kasvattamisesta 100 prosenttiin Yomissa ja
Finnet
Internationalissa.

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja
likviditeetti vuonna 2004 vahvistuivat
selvästi. Tähän vaikuttivat erityisesti
positiivinen tuloskehitys,
luopuminen Saksan liiketoiminnasta ja kiinteistöjen
myynti.
Konsernin tammi-joulukuun kassavirta investointien jälkeen oli
204
miljoonaa euroa (105).

Luopuminen Saksan liiketoiminnasta pienensi
konsernin korollisia
velkoja 65 miljoonaa euroa ja taseen ulkopuolisia
vuokravastuita
133 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelka pieneni vuoden
2004
aikana kolmanneksella vuoden 2003 lopun tasosta ollen 410
(654)
miljoonaa euroa 31.12.2004.

Elisa myi Spondalle entiset
pääkonttorikiinteistöt. Kauppahinta
oli 25,5 miljoonaa euroa ja siitä
kirjautui myyntivoittoa n. 13
miljoonaa euroa.

Elisa päätti 20.9.2004
joukkovelkakirjalainojen vaihtotarjouksen,
jonka seurauksena Elisan lainojen
keskimaturiteetti nousi kolmesta
vuodesta viiteen ja puoleen vuoteen.
Markkinoille tuotiin myös
uusi pitkäaikainen viitelaina. Vanhoista lainoista
66,4 prosenttia
vaihdettiin uusiin 22.9.2011 erääntyviin
joukkovelkakirjoihin.
Joukkovelkakirjoja laskettiin liikkeelle 260 010 000
euron
arvosta.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

miljoonaa euroa    
        31.12.2004  31.12.2003
Nettovelka               
   410     654
Gearing, %                  46,4   
 87,5
Omavaraisuusaste, %             51,1     40,4
    
                           
            
        1-12/2004     2003
Kassavirta investointien jälkeen    
   204     105

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja       
     Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services      
Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB      
  vakaa


Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 141 989
109
kappaletta, ja markkina-arvo 1 682 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
vuoden 2004 aikana kaikkiaan 121,4
miljoonaa kappaletta 1 380
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 88,3
prosenttia ulkona
olevien osakkeiden määrästä.

Elisan vuoden 2000
A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600 000
kappaletta ja vuoden 2000
B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli
vuoden lopussa 0,3
miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Tytäryhtiöiden
omistuksessa olevien Elisan osakkeiden
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 210
672 kappaletta (vuoden 2003
lopussa 781 563), osakkeiden nimellisarvo oli
yhteensä 105 336
euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,15
prosenttia.

Yomi myi pörssin välityksellä 2.-3.11.2004 omistamansa
Elisan
osakkeet 556 870 kappaletta, nimellisarvoltaan yhteensä 278 435
euroa.
Kauppahinta oli 6 388 573,55 euroa, keskimäärin 11,47 euroa
osakkeelta. Kauppa
liittyi Yomin taserakenteen selkeyttämiseen.

Lisäksi Elisa-konsernin
eläkesäätiön omistuksessa oli vuoden
lopussa 202 263 kappaletta Elisan
osakkeita (vuoden 2003 lopussa
722 363).

Tutkimus ja kehitys

Konsernissa
käytettiin vuonna 2004 tutkimus- ja kehitystoimintaan
17 miljoonaa euroa (24).
Merkittäviä tutkimustrendejä olivat IP-
teknologiat, loppukäyttäjän näkökulman
huomioiminen sekä
langattomien laitteiden kehitys. Uusien palvelujen
kehittämisessä
avainasemassa on asiakaskeskeinen
tutkimus.

IFRS-raportointiin siirtyminen

Elisa siirtyy vuoden 2005 alusta
kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting
Standards, IFRS). Ensimmäinen IFRS:n mukainen
osavuosikatsaus
julkaistaan tammi-maaliskuulta 2005. IFRS:ään
siirtymisen
vaikutuksista annetaan erillinen tiedote 14.2.2005.

Hallituksen
valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2004 valtuutti hallituksen
päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä,
päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä
merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja
optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä
saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma
voi
korottua enintään 13,8 miljoonalla eurolla. Valtuutus on voimassa
yhden
vuoden tästä yhtiökokouksesta. Valtuutus oikeuttaa
poikkeamaan
osakkeenomistajan etuoikeudesta edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa
valtuutusta hankkia
tai luovuttaa omia osakkeita.

Suunnattu
osakeanti

Elisan ja Yomin hallitukset allekirjoittivat
28.3.2004
sulautumissuunnitelman, jonka Yomin ylimääräinen
yhtiökokous
27.5.2004 hyväksyi. Sulautumissuunnitelman mukaisesti
Yomi
sulautui Elisaan 31.12.2004.

Sulautumisvastikkeena Yomin
osakkeenomistajille annettiin jokaista
Yomin osaketta kohden 0,5654 Elisan
osaketta. Kaikkiaan
sulautumisvastikkeena annettiin 3 977 352 uutta Elisan
osaketta.
Sulautumisvastikkeena annetut osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin
31.12.2004, jolloin ne saivat täydet oikeudet.
Osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2004. Yhtiön
osakepääoma korottui osakkeiden liikkeeseenlaskun
seurauksena
1 988 676 eurolla. Yhtiön osakemäärä liikkeeseenlaskun jälkeen
on
141 989 109 osaketta ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on
70 994
554,50 euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisa Matkapuhelinpalvelut
Oy:tä (entinen Oy Radiolinja Ab)
koskevia keskeneräisiä prosesseja ovat kevään
2000 yhtiökokouksen
osakepääoman korotuksesta nostettu moitekanne, valitus
Helsingin
Käräjäoikeuden päätöksestä jättää tutkimatta kanne, jolla
Oy
Multiclearing Ltd vaati lunastushinnan korottamista 255 osakkeen
osalta 7
904,83 eurosta noin 50 000 euroon, sekä moitekanne, jossa
vaaditaan
joulukuussa 2003 sulautumisesta päättäneen
yhtiökokouksen päätöksen
kumoamista.

Yomin ja Elisan sulautumiseen liittyviä keskeneräisiä
prosesseja
ovat sulautumispäätöstä vastustavien vaatimus n. 636 000
osakkeen
osalta osakkeidensa lunastushinnasta, sekä valitus Turun
Hallinto-
oikeuden antamasta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on
hylännyt
erityistilintarkastuksen määräämistä koskevan
hakemuksen.

TeliaSonera Finland Oyj vaatii korvausta
Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:ltä patentin hyväksikäyttämisestä
sekä
vahingonkorvausta yhteensä 13,2 miljoonaa euroa sekä väitetyn
patentin
mukaisen menetelmän käytön kieltämistä. Patenttiriita
liittyy Elisa
Heimopalvelun toteuttamiseen. Elisa
kiistää
patenttiloukkauksen.

Viestintävirasto aloitti 2.11.2004
oma-aloitteisen selvityksen
Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n laskevan
liikenteen hinnoittelun
kustannussuuntautuneisuudesta. Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy on
toimittanut selvityksiä Viestintäviraston
selvityspyyntöihin.
Asian käsittely on kesken.

Tilikauden jälkeiset
tapahtumat

Elisa ja IBM allekirjoittivat sopimuksen
Elisan
sovellushallintapalveluiden keskittämisestä IBM:lle.
Seitsenvuotinen
palvelusopimus tulee voimaan 1.3.2005.
Samalla Elisasta siirtyy 150 henkilöä
IBM:n palvelukseen niin
sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Tulevaisuuden
näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden kilpailutilanne
jatkuu
kireänä. Matkaviestinnän ja kiinteän verkon tuotteiden käyttö
kasvaa
edelleen melko voimakkaasti. Elisan tavoitteena on markkina-
aseman
vahvistaminen.

Elisan liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuonna
2005.
Toteutettujen ja käynnissä olevien tehostamistoimenpiteiden
ansiosta
yhtiön kilpailukyky paranee edelleen ja kannattavuus
säilyy hyvällä tasolla.
Ensimmäisen vuosipuoliskon
vertailukelpoisen käyttökate- ja liikevoittotason
arvioidaan
olevan samalla tasolla kuin viime vuoden
viimeisellä
neljänneksellä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat korkeintaan
15
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen
selvästi
positiivinen.


HALLITUS


ELISA OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS
1.1.2004-31.12.2004
(milj.euroa)

(Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät ole
tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA           
      
         Loka-   Loka-   Tammi-   Tammi-
           
  Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu
               
2004    2003    2004    2003

Liikevaihto         350,8  
 391,0  1 356,0  1 538,2
Liiketoiminnan muut tuotot  19,9    12,8  
 30,9    33,9
Liiketoiminnan kulut    -257,2   -308,0   -954,7 
-1 187,4
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta     -48,2   
-75,6   -195,5   -273,2
 Konserniliikearvosta    -10,8   -103,2   
-43,3   -145,1
Liikevoitto          54,5   -83,0   193,4   
-33,6
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten 
 tuloksista   
       1,5    0,3    0,7    -0,3
 Muut rahoitustuotot ja 
 
-kulut           -5,0   -10,6   -27,9   -39,7
Voitto ennen
satunnaisia eriä 51,0   -93,3   166,2   -73,6
Satunnaiset
erät
Voitto ennen veroja      51,0   -93,3   166,2   
-73,6
Tuloverot          -12,6    47,0   -52,2   
59,7
Vähemmistön osuus       -2,7    -0,5    -7,4   
-2,6
Tilikauden voitto       35,7   -46,8   106,6   
-16,5

KONSERNITASE                   31.12.   31.12.
 
                         2004    2003
Pysyvät
vastaavat
Aineettomat hyödykkeet               62,5   
64,2
Konserniliikearvo                 440,6   
459,5
Aineelliset hyödykkeet               649,9   
856,4
Osuudet osakkuusyrityksissä             16,2   
20,1
Muut sijoitukset                  12,5    12,0
  
                      1 181,7  1 412,2
Vaihtuvat
vastaavat
Vaihto-omaisuus                   15,1   
15,9
Laskennallinen verosaaminen             13,5   
81,9
Saamiset                      368,0   
352,4
Rahoitusarvopaperit                 96,1    
6,5
Rahat ja pankkisaamiset               66,8    60,8
   
                       559,5   517,5
Vastaavat
yhteensä                1 741,2  1 929,7

Oma
pääoma
Osakepääoma                     71,0   
69,0
Ylikurssirahasto                  561,8   
516,7
Vararahasto                     3,4    
3,4
Edellisten tilikausien voitto           108,2   
126,5
Tilikauden voitto                 106,6   -16,5
  
                        851,0   
699,1
Vähemmistöosuudet                  33,6   
77,3
Pakolliset varaukset                17,1   
51,6
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma            565,5 
  616,5
Lyhytaikainen vieras pääoma            274,0   485,2

                         839,5  1 101,7
Vastattavat
yhteensä               1 741,2  1
929,7

Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa esitetyt erät ovat

rivikohtaisesti pyöristettyjä lukuja.


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1)    
           
                         Tammi-
  Tammi-
(milj.euroa)                  Joulukuu 
Joulukuu
                          2004   
2003
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä         
  166,2   -73,6
Oikaisut:
 Suunnitelman mukaiset poistot ja
arvonalentumiset 238,8   418,3
 Muut rahoitustuotot ja -kulut       
    27,2    39,6
 Pakollisen varauksen lisäys/vähennys (+/-)    
-23,3    -4,3
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (-/+)  -16,6   
 -2,0
 Liiketoimintojen ja osakkeiden myyntivoitot ja 
 -tappiot (-/+)    
               -5,6    -1,3
 Muut oikaisut          
          0,3    -0,6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   
   387,0   376,1

Käyttöpääoman muutos                
4,9   -16,0
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja       391,9   
360,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot    -42,9   
-40,7
Maksetut tuloverot                 -16,0   
-14,6
Liiketoiminnan rahavirta              333,0   
304,8

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen        
  -170,1   -193,7
Käyttöomaisuuden myynnit              36,6
    5,0
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin  -10,4   
-26,9
Luovutustulot osakkeista ja muista sijoituksista  12,0   
15,2
Liiketoiminnan myynnit                2,8    
1,0
Investointien rahavirta              -129,1  
-199,4

Rahavirta investointien jälkeen          203,9   
105,4

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti            
   6,4
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)     24,3   
-17,6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-)    -9,1   
-96,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-)   -116,9   
12,0
Maksetut osingot                  -13,0   
-1,8
Rahoituksen rahavirta               -108,3  
-104,0

Rahavarojen muutos                 95,6    
1,4
Rahavarat tilikauden alussa             67,3   
65,9
Rahavarat tilikauden lopussa            162,9    67,3

1)
Rahoituslaskelman ryhmittelyjä on muutettu vuonna 2004.


VASTUUT      
                 
                      
   31.12.   31.12.
(milj. euroa)                   
2004    2003

Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
 Omasta ja
konserniyhtiöiden puolesta       27,6    77,0
Annetut pantit
 
Vakuudeksi annetut talletukset           0,2    23,7
Annetut
takaukset
 Muiden puolesta                       
11,0
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä     27,8   
111,6

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
 Kohde-etuuden
arvo                13,5    14,2
 Käypä arvo       
             1,3    1,7

Leasingsopimukset ja
muut
sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                   23,6  
  35,3
Takaisinostovastuut                 4,6    
2,7
Vuokravastuut kiinteistöistä            156,6   
136,1
Vuokravastuut yhteensä               184,8   
174,1

Leasingvastuut koostuvat pääosin it-laitteistoista,

konttoritekniikasta ja autoista.
Vuokravastuut kiinteistöistä sisältävät
sekä 
toimisto- että teletiloja.

Televerkon leasing- ja
vuokrasopimusvastuut
 Kiinteä verkko                   9,0 
   16,0
 Saksan liiketoiminta                    
132,8
 Matkaviestinverkko *)              29,8   
55,4
Vuokrasopimusvastuut yhteensä            38,8   204,2


*) Tämän lisäksi puhelinyhtiöiltä vuokratun 
  matkaviestinverkon
rahoitussopimusten
  lunastuksia varten on taseessa pakollinen 
  varaus
7,4 milj.euroa (27,3).

Muut vastuut                    
9,1    6,0
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns.
QTE-järjestely)         22,8    26,8
QTE-järjestelyn kokonaisarvo 
          149,8   160,7


TUNNUSLUVUT             
        
               Loka-   Loka-   Tammi-  
Tammi-
(milj.euroa)       Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu
 
              2004    2003    2004   
2003

Tulos/osake, (euroa)     0,26   -0,34    0,78   
-0,12
Oma pääoma/osake, (euroa)              6,00   
5,09
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen       54,0    63,1   
170,2   193,8
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta       15,4   
16,1    12,5    12,6
Osakkeiden hankinnat     52,7    3,4   
61,1    27,7
Korottomat velat                  283,2   
406,7
Henkilöstö keskimäärin               5 590   7
172KONSERNIN OIKAISTUT 
AVAINLUVUT            
ilman
merkittäviä      Loka-   Loka-   Tammi-   Tammi-
kertaluonteisia
eriä   Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu
             
  2004    2003    2004    2003

Liikevaihto         350,8 
  391,0  1 356,0  1 538,2
Käyttökate          95,6   118,0 
  414,3   406,9
Käyttökate -%         27,3    30,2    30,6 
   26,5
Liikevoitto          36,6    33,3   175,5   
82,7
Liikevoitto -%        10,4    8,4    12,9    
5,4
Tulos ennen satunnaisia eriä 33,1    23,0   148,3   
42,7


Oikaistut avainluvut on 
laskettu ilman seuraavia 
kertaluonteisia
eriä:

Uudellenjärjestely- ja 
eläkevaraus          5,1   -22,2
    5,1   -22,2
Pääkonttorikiinteistön 
myyntivoitto         
12,8         12,8
Saksan liiketoiminnan 
alaskirjaukset       
      -94,1         -94,1

Kertaluonteiset erät 
yhteensä   
        17,9   -116,3    17,9   -116,3
 vaikutus
käyttökatteessa   17,9   -22,2    17,9   -22,2
 vaikutus
liikevoitossa    17,9   -116,3    17,9   -116,3
 vaikutus tuloksessa
ennen 
 satunnaiseriä        17,9   -116,3    17,9  
-116,3


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN LOKA-JOULUKUU/2004 1)
(milj. euroa)

 
      Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      
Loka-Joulukuu    Loka-Joulukuu    Loka-Joulukuu
       2004  
2003    2004   2003    2004   2003

Matkavies-
tintä    179,9 
 201,3    52,1   62,7    32,2   38,8
Konserni-
liikearvon 
poisto 
                       -9,6   -9,6
Yhteensä  179,9 
 201,3    52,1   62,7    22,6   29,2

Kiinteä 
verkko   162,0 
 171,4    41,8   29,2    16,1   -5,6
Konserni-
liikearvon 
poisto 
                       -0,9   0,8
Yhteensä  162,0 
 171,4    41,8   29,2    15,2  
-4,8

Saksa
Carrier-
liike-
toiminta       32,6         2,2
       -10,7
Konserni-
liikearvon 
poisto              
             -91,6
Yhteensä       32,6         2,2
       -102,3

Muut yhtiöt
Comptel   17,9   13,3    5,1   
2,6    4,6   1,9
Muut 
yhtiöt 2)  15,5   10,6    1,0   1,0 
   -0,9   0,4
Konserni-
liikearvon 
poisto               
         -0,4   -2,9
Yhteensä   33,4   23,9    6,1   3,6 
   3,3   -0,6

Allokoi
mattomat 
kulut 3)   2,6   0,9    13,5
  -1,9    13,4   -4,5

Segmenttien 
välinen 
myynti   -27,1  
-39,1

Konserni 
yhteensä  350,8  391,0   113,5   95,8    54,5 
 -83,0OIKAISTUT AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN (ilman kertaluonteisia
eriä)

Seg-
mentit    Liikevaihto     Käyttökate     
Liikevoitto
       Loka-Joulukuu    Loka-Joulukuu   
Loka-Joulukuu
       2004   2003    2004   2003    2004  
2003

Matka-
viestintä  179,9  201,3    52,1   64,3    22,6  
30,8
Kiinteä 
verkko   162,0  171,4    41,8   42,3    15,2   
8,3
Saksa         32,6         2,2        -8,2
Muut
yhtiöt 33,4   23,9    6,1   3,6    3,3  
-0,6
Allokoimat-
tomat kulut  2,6   0,9    -4,4   5,6    -4,5  
 3,0
Segmenttien 
välinen 
myynti   -27,1  -39,1           
       
Konserni 
yhteensä  350,8  391,0    95,6  118,0   
36,6   33,3


1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty
segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.
Segmenttien 
  luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempina vuosina 
 
raportoitujen lukujen kanssa.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt.
3) Sisältää
konserniesikunnan ja konsernihallinnon allokoimattomat 
 
kulut.


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN TAMMI-JOULUKUU/2004 1)
(milj. euroa)


       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      
Tammi- Joulukuu   Tammi- Joulukuu   Tammi- Joulukuu
       2004  
2003    2004   2003    2004   2003

Matka-
viestintä  712,8  
757,3   218,7  210,0   139,1  110,9
Konserni-
liikearvon 
poisto 
                      -38,2  -38,2
Yhteensä   712,8 
 757,3   218,7  210,0   100,9   72,7

Kiinteä 
verkko    653,6
  686,0   185,3  166,6    82,3   46,3
Konserni-
liikearvon

poisto                        -3,5   -1,8
Yhteensä
  653,6  686,0   185,3  166,6    78,8  
44,5

Saksa
Carrier-
liiketoi-
minta         134,1        
3,8        -33,7
Konserni-
liikearvon 
poisto            
               -100,0
Yhteensä       134,1       
 3,8       -133,7

Muut yhtiöt
Comptel    59,7   54,0   
16,7   9,5    14,5   6,6
Muut 
yhtiöt 2)   48,7   41,7    
1,2   -1,8    -4,8   -5,6
Konserni-
liikearvon 
poisto        
                -1,7   -5,1
Yhteensä   108,4   95,7   
 17,9   7,7    8,0   -4,1

Allokoi-
mattomat 
kulut 3)    2,4 
  2,2    10,3   -3,4    5,7  -13,0

Segmenttien 
välinen

myynti   -121,2  -137,1

Konserni 
yhteensä  1 356,0 1 538,2   
432,2  384,7   193,4  -33,6OIKAISTUT AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN
(ilman kertaluonteisia eriä)

Seg-
mentit    Liikevaihto    
Käyttökate     Liikevoitto
      Tammi- Joulukuu   Tammi-
Joulukuu   Tammi- Joulukuu
       2004   2003    2004   2003 
  2004   2003
Matka-
viestintä  712,8  757,3   218,7  211,6   
100,9   74,3
Kiinteä 
verkko    653,6  686,0   185,3  179,7   
78,8   57,6
Saksa        134,1         3,8        
-39,6
Muut yhtiöt 108,4   95,7    17,9   7,7    8,0  
-4,1
Allokoi-
mattomat 
kulut     2,4   2,2    -7,6   4,1   
-12,2   -5,5
Segmenttien 
välinen 
myynti   -121,2  -137,1
Konserni

yhteensä  1 356,0 1 538,2   414,3  406,9   175,5   82,7


1)
Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen
vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Segmenttien 
  luvut eivät ole
vertailukelpoisia aikaisempina vuosina 
  raportoitujen lukujen kanssa.
2)
Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt.
3) Sisältää konserniesikunnan ja
konsernihallinnon allokoimattomat 
  kulut.


RAHOITUSTILANNE
(milj.
euroa)
            31.12.04 30.9.04 30.6.04 31.3.04
31.12.03

Pitkäaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat  481,4  484,9  
471,5  471,5  471,5
 Lainat eläkesäätiöltä   75,4   79,6   79,5  
79,6   79,5
 Lainat rahoituslaitoksilta 1,9   3,3   3,5   3,4  
57,8
Yhteensä         558,8  567,8  554,5  554,5  
608,8
Lyhytaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat   0,0  100,0  100,0 
 100,0  100,0
 Lainat rahoituslaitoksilta 0,2   0,7   0,7   1,7  
 12,2
 Komittoitu luottolimiitti 
 1)             0,0   0,0  
 0,0   0,0   0,0
 Yritystodistukset 2)    0,0   0,0   0,0   
0,0   0,0
 Muut           14,4 3) 10,2   10,2   23,9  
25,5
Yhteensä          14,6  111,0  110,9  125,6  
137,7
Korolliset velat yhteensä 573,4  678,8  665,5  680,1  
746,6

Vakuustalletukset ja 
saamiset          0,0   0,0   
0,0   25,2   24,5
Rahoitusarvopaperit    96,1  128,7  114,0  
24,3   6,5
Rahat ja pankkisaamiset  66,8   89,1   39,0   43,3  
60,8
Korolliset saamiset 
yhteensä         162,9  217,8  153,0 
 92,8   91,8

Nettovelka 4)       410,5  461,0  512,5  587,3 
 654,8

1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 170 
 
 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää
ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008
saakka.
2) Elisa Oyj:llä on seitsemän pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
 
yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu.
Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:n (2,6 MEUR) ja Yomi Oyj:n 
  (4,3 MEUR)
lunastusvelka ja huoltokonttoritalletukset (7,6 MEUR).
4) Nettovelka on
korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  likvideillä
saamisilla.

Rahoituksen 
tunnusluvut      31.12.04 30.9.04 30.6.04 
31.3.04 31.12.03

Gearing         46,4 %  56,0 %  64,0 %  75,9 % 
 87,5 %
Omavaraisuusaste     51,1 %  45,5 %  46,2 %  44,4 %  40,4
%


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing %

    Korolliset
velat-rahat ja pankkisaamiset-rahoitusarvopaperit
    
-------------------------------------------------------x 100
         
  Oma pääoma + vähemmistöosuudet

                

Omavaraisuusaste %

              Oma pääoma +
vähemmistöosuudet
       
----------------------------------------------- x 100
            
Taseen loppusumma - saadut ennakot