English Estonian
Avaldatud: 2023-03-31 14:41:13 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine Hagen Bikes AS aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2023-03-31 14:41 CEST --  

Nasdaq Tallinn AS juhatus otsustas 31. märtsil 2023.a lisada Hagen Bikes AS aktsiatele (HAGEN, ISIN kood: EE3100088402) alates tänasest, 31. märtsist 2023.a vaatlusmärke First North reglemendi punktis 40.2.2.3. sätestatud alustel. 

Vastavalt emitendi poolt 31.märtsil avalikustatud 2022.a. 12-kuu vahearuandele ei vasta Hagen Bikes AS netovara äriseadustikus sätestatud nõuetele.

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine mainitud asjaolule.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.