English Latvian
Publicēts: 2023-05-09 13:40:11 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Izmaiņas AS "Rīgas kuģu būvētava" uzraudzības statusā

Nasdaq Riga valde š.g. 9. maijā nolēma veikt izmaiņas AS "Rīgas kuģu būvētava" (RKB1R, ISIN LV0000100378) piemērotajā uzraudzības statusā.

AS "Rīgas kuģu būvētava" 2023. gada 9. maijā ir iesniegusi Nasdaq Riga Sabiedrības 2022. gada revidētu gada pārskatu angļu valodā, tādējādi ir beiguši pastāvēt apstākļi, pamatojoties uz kuriem Sabiedrībai 2023. gada 2. maijā tika piemērots papildus uzraudzības statuss.

2018. gada 28. maijā piemērotais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.