Avaldatud: 2019-07-15 16:07:59 CEST
Baltika
Uute aktsiate emiteerimine

AS Baltika aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade

AS Baltika (registrikood 10144415, aadress Veerenni 24, Tallinn, Eesti) kuulutab 12.04.2019 aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel välja aktsiate avaliku pakkumise ning teavitab kavandatavast uute aktsiate noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS‑i (registrikood 10359206) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Aktsiate pakkumine

AS Baltika pakub kuni 50 000 000 uut aktsiat olemasolevatele aktsionäridele ja avalikkusele Eestis kooskõlas aktsiate avaliku pakkumise prospektiga. Märgitavate aktsiate miinimum- ja maksimumarvu ei ole kehtestatud. Ettevõtte aktsionärid, kes seisuga 1. juuli 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga on kantud ettevõtte aktsionäride nimekirja, saavad eesõiguse märkida pakutavaid aktsiaid. Iga olemasoleva ettevõtte aktsia kohta saab aktsionär ühe märkimise eesõiguse. Investorid võivad esitada märkimise avaldusi nii märkimise eesõigust omades kui ka märkimise eesõigust omamata. Pakkumine toimub Eestis. Märkimisõigustega kauplemist ei toimu.

Iga uue aktsia nimiväärtus on 0,1 eurot ja pakkumishind on 0,1 eurot.

Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Nasdaq CSD-s. Märkimiskorralduse esitamiseks peab Investor pöörduma AS LHV Pank poole ning esitama märkimiskorralduse pakutavate aktsiate ostmiseks allpool kirjeldatud tingimustel:

Väärtpaberikonto omanik:Investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:AS Baltika lihtaktsia täiendav 14
ISIN kood:EE3801145618
Väärtpaberite arv:maksimaalne arv pakutavaid aktsiaid, mida investor soovib omandada
Hind (aktsia kohta):0,10 eurot
Tehingu hind:maksimaalne arv pakutavaid aktsiaid, mida investor soovib omandada, korrutatud pakkumishinnaga
Vastaspool:AS Baltika
Vastaspoole kontohaldur:AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto:99101637642
Tehingu väärtuspäev:13. august 2019
Tehingu liik:„OST“
Arvelduse viis:„ülekandega (maksekorraldusega)“

Märkimiskorralduse esitamiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud avaldused saata AS LHV Pank e-maili aadressile: markimine@lhv.ee. Täiendava informatsiooni ja küsimuste korral pöörduda AS LHV Pank klienditoe poole telefonil 6 800 400.

Pakkumises osalemiseks saab märkimiskorraldusi esitada üksnes eurodes ning investor kannab kõik märkimiskorralduse esitamisega seotud kulud või maksmisele kuuluvad tasud.

Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

12. aprill 2019                        -aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas uute täiendavate lihtaktsiate emissiooni 50 000 000 aktsia ulatuses

1. juuli 2019                           -fikseeritakse aktsionäride nimekiri, kes omavad pakutavate aktsiate ostueesõigust

16. juuli 2019                         -algab pakkumise periood nii märkimise eesõigustega investoritele kui märkimise eesõigusteta investoritele

7. august 2019                       -lõppeb pakkumise periood

8. august 2019                       -pakkumise tulemuste avalikustamine

13. august 2019                     -arveldused

19. august 2019                     -algab kauplemine NASDAQ Tallinna börsil

Aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmine
AS Baltika esitab taotluse pakutavate aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Kuigi AS Baltika teeb kõik jõupingutused uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa AS Baltika aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus
Prospekt on elektrooniliselt kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee, ettevõtte veebilehel www.baltikagroup.com ning Nasdaq Tallinna börsi veebilehel www.nasdaqomxbaltic.com.

 

Enne AS Baltika aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

 

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com

 

Manused


Prospekt.pdf
vaartpaberitehingu_korraldus_2019_Baltika.pdf