Paskelbta: 2020-11-17 17:00:00 CET
K2 LT
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl veiklos atnaujinimo

Informuojame, kad AB “K2 LT” valdomas “Lietuvos krematoriumas”, nuo 2020-11-09 sustabdęs veiklą dėl įrangos gedimo linijoje Nr. 2, jį pašalino ir atnaujino veikla šia linija. Krematoriumas pilnu pajėgumu pradės dirbti kitą savaitę, pabaigus planinius linijos Nr. 1 profilaktikos darbus.

 

AB “K2 LT” CEO

Bernardas Vilkelis

bernardas@k2lt.lt